Materiel og it til tiden

- i fred, krise og krig

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vi har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, it og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og it for hele Forsvarsministeriets koncern, såsom Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Desuden bistår vores it-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.

Mød en medarbejder

Hør nuværende som tidligere medarbejdere fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fortælle deres historier.

Medarbejdere i FMI

Bliv en del af FMI

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, også kaldet FMI, er en af Danmarks mest alsidige arbejdspladser med over 2300 medarbejdere.

it-server

it-server

FMI rækker ud mod stjernerne

Samarbejde med rumindustrien og danske universiteter bliver afgørende, hvis forsvaret fortsat skal styrke sine kapaciteter i rummet. Forsvarets Rumseminar er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Robot Process Automation

Vi udvikler bl.a. softwarerobotter og teknologier til automatisering, så forsvarets ansatte får mere tid til kerneopgaver. 

 

softwarerobot