European Parliament

 

Den Europæiske Forsvarsfond:

Den Europæiske Forsvarsfond (European Defence Fund - EDF) støtter forsknings- og udviklingssamarbejde på forsvarsområdet i perioden 2021-2027 for blandt andet at integrere og styrke den europæiske forsvarsindustri. Fonden har til formål at fremme forsvarsindustriens konkurrenceevne, effektivitet og innovationskapacitet på tværs af hele unionen.


Hovedparten af fondens midler går til udvikling af forsvarsmateriel. Fondens økonomiske størrelse er blevet fastlagt forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle ramme (MFF) for perioden 2021-2027, og forløber sig på 8 mia. Euro.

Forud for forsvarsfonden blev investeringer indenfor fælles forskning og udvikling på det forsvarsindustrielle område, støttet af testprogrammerne European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) og Preparatory Action on Defence Research (PADR).

Formålet med EDF er at facilitere medlemslandenes samarbejde om udviklingen af strategiske forsvarskapaciteter og teknologier, som det stigende konfliktniveau og den voksende ustabilitet i Europas nærområde påkræver. Med forsvarsfonden ønsker Kommissionen at skabe bedre betingelser og større incitament til samarbejde mellem medlemslandene i hhv. forsknings-, udviklings- og indkøbsfasen.

Hensigten er især at undgå unødvendig duplikation samt at minimere de teknologiske forskelle landene imellem, for derved at øge interoperabiliteten mellem landenes kapaciteter. Der er derfor behov for at styrke det europæiske samarbejde på det forsvarsindustrielle område - dels for at sikre, at medlemslandene får mest muligt ud af deres nationale forsvarsbudgetter og dels for at sikre udviklingen af nødvendige strategiske teknologier og kapaciteter i Europa.  

Projekter, som medfinansieres gennem EDF, opfylder altid kravene til medfinansiering gennem FMI Medfinansieringsordning.

Dansk deltagelse i EDIDP og EDF:

Forsvarsfonden udgør en mulighed for danske virksomheder, forskningsinstitutioner og Forsvaret i forhold til at indgå i tættere forsvarsindustrielle samarbejder med øvrige europæiske aktører om forskning i og udvikling af nye konkrete forsvarsprodukter samt teknologier, hvortil der kan opnås hel eller delvis finansiering fra EU og en eventuel medfinansiering fra FMI.

 

Danmark deltager i en lang række projekter i den europæiske forsvarsfond. For testprogrammet EDIDP er der dansk deltagelse fra industri, vidensinstitutioner og en forsvarsklynge fordelt på 14 projekter for ansøgningsårene 2019 og 2020.

 

En liste over samtlige godkendte projekter i forsvarsfonden kan findes på EU-kommissionens hjemmeside for EDIDP. Her kan også findes mere generel og konkret information om både EDIDP og EDF.

Sidst opdateret 26. juli, 2022 - Kl. 15.19