rsfi

  

Regeringens Strategi for dansk Forsvarsindustri (RSFi) har helt overordnet til formål at styrke samarbejdet med industrien så dansk forsvarsindustri kan få en stærkere rolle i sikringen af Danmarks væsentlige nationale sikkerhedsinteresser.

FMI understøtter RSFi'en via samarbejde med industrien, deltagelse i relevante innovationspartnerskaber, fokus på teknologisk udvikling og ved at sikre den national forsyningssikkerhed.

FMI har en væsentlig rolle i selve udmøntningen og arbejder med implementering i fire spor:

Hastighed og fleksibilitet:
FMI arbejde med hastighed og fleksibilitet handler om at gennemføre tiltag som styrker evnen til at gennemføre anskaffelser, der modsvarer både det dynamiske trusselsbillede og den teknologiske udvikling.

Samspil og brobygning:
Vedr. dette spor arbejder FMI efter i højere grad at synliggøre anskaffelsesbehov og –planer, således at industrien har de bedst mulige betingelser for planlægning af produktion og samarbejde.

Forudsigelighed og gennemsigtighed:
Det er vigtigt for FMI at der arbejdes efter også at inddrage industrien og vidensinstitutionerne i dialog med Forsvarskommandoen således at der kan skabes et sammenhængende billede af fremtidige udfordringer og behov i Forsvaret.

Innovation:
For at styrke innovationen arbejder FMI aktivt efter at inddrage relevante aktører fra industrien og forskningen tidligt i anskaffelsesprocessen, således at den eksterne teknologiske indsigt kan understøtte de operative behov.

Industrikontoret varetager store dele af ansvaret for FMI udmøntning og implementering af strategien.

Vil du vide mere så kontakt industrikontoret på e-mail: OpenForBusiness@mil.dk

Sidst opdateret 16. november, 2023 - Kl. 14.19