Industrikontoret

Fra Forsvarets Industrikontor, der er forankret i FMI, henvises til igangværende projekter, kontaktpunkter og kompetencepersoner etc.

Når der, i relation til en specifik sag, én gang er etableret kontakt til FMI skal der fremover rettes henvendelse til dette allerede etablerede kontaktpunkt.

Du kan læse mere om industrikontorets ansvarsområder nedenfor.

Forsvarets anskaffelsesplan
Den alvorlige sikkerhedspolitiske situation som følge af Ruslands krig i Ukraine påvirker opgaverne for Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Nødvendigheden af kapaciteter til forsvar og beskyttelse af Rigsfællesskabet er åbenlys som aldrig før.
Den nye sikkerhedspolitiske situation har medført større usikkerhed i forhold til materielbehov. Anskaffelsesplanen skal derfor ses som et dynamisk dokument, hvor der er størst sikkerhed forbundet med anskaffelser inden for en treårig horisont. 

FMI ønsker, at industrien og vidensinstitutioner med denne plan får mulighed for at spille en øget strategisk rolle for dansk sikkerhed og dermed bidrage yderligere til varetagelsen af Danmarks væ sentlige sikkerhedsinteresser. Specifikke spørgsmål og feedback til planen bedes rettet til Forsvarets Industrikontor via e-mail openforbusiness@mil.dk.

Sidst opdateret 8. februar, 2024 - Kl. 09.00