Industrikontoret:

Fra Forsvarets Industrikontor, der er forankret i FMI, henvises til igangværende projekter, kontaktpunkter og kompetencepersoner etc.

Når der, i relation til en specifik sag, én gang er etableret kontakt til FMI skal der fremover rettes henvendelse til dette allerede etablerede kontaktpunkt.

Den forsvarsindustrielle aktivitetsoversigt 2022:

Den forsvarsindustrielle aktivitetsoversigt giver et overblik over aktiviteter på tværs af Forsvaret, interesseorganisationer og internationale materieludstillinger.

Aktivitetsoversigten er et dynamisk arbejdsdokument, der opdateres løbende efter input til openforbusiness@mil.dk.

For at finde en opdateret version af oversigten samt detaljeret beskrivelse af de enkelte aktiviteter, download oversigten.

Sidst opdateret 1. august, 2022 - Kl. 10.15