kompetence

 

Vi tror på, at udvikling af medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer er en forudsætning for et effektivt og attraktivt FMI.

 

Derfor tilbyder vi hvert år vores medarbejdere en udviklingssamtale, som er en samtale mellem chef og medarbejder. Samtalen munder ud i en udviklingskontrakt, som beskriver medarbejderens udviklingsområder det kommende år.

 

I FMI er kompetenceudviklingen strategisk funderet, hvorfor vi lægger vægt på, at medarbejderne har de rette kompetencer til at løse deres arbejdsopgaver både nu og i fremtiden. Kompetenceudvikling kan bestå af mange forskelligartede aktiviteter eksempelvis intern og ekstern uddannelse, nye arbejdsområder eller sidemandsoplæring.

 

Vores strategi for kompetenceudvikling er med til at sikre, at vi løbende følger op på behov og ønsker for kompetenceudvikling hos medarbejderne.

 

Sidst opdateret 27. april, 2021 - Kl. 16.11