Dansk f-16 eskorterer et B1 Lancer strategisk bombefly fra USA igennem dansk luftrum. US Air Force. F-16 med Dannebrog 800 år dekoration

Dansk F16 eskorterer et B1 Lancer strategisk bombefly fra USA igennem dansk luftrum

Bilateralt materielsamarbejde
Udover materielsamarbejdet i internationale organisationer, samarbejder FMI også direkte med en lang række lande på bilateral basis. Ligesom øvrigt bilateralt samarbejde på forsvarsområdet, så foregår bilateralt materielsamarbejde på individuel basis med hvert af Danmarks samarbejdslande.

Politisk er mange generelle bilaterale aftaler mellem Danmark og samarbejdslande etableret for at sikre en fælles forståelse for intentioner med det bilaterale samarbejde, og for at danne rammen for de ønskede samarbejdsområder. Danmark har eksempelvis aftaler med de baltiske lande, som ikke omhandler bestemte kapaciteter, men til gengæld danner grundlag for etablering af samarbejde bl.a. på forsknings- og informationsudvekslingsområdet.

FMI arbejder i disse sammenhænge tæt sammen med de danske forsvarsattachéer, som støtter os med deres gode internationale relationer samt indgående kendskab til relevante samarbejdspartnere og markeder.

Materieldirektørens rolle:
Når der opstår et ønske om eller en mulighed for at konkretisere eller udvide det bilaterale materielsamarbejde spiller materieldirektøren en stor rolle, idet det er gennem gode relationer til Danmarks samarbejdslandes øvrige materieltjenester, at materielsamarbejdet faciliteres.

De bilaterale relationer er en vigtig brik i Regeringens "Open for Business"-strategi og Regeringens Strategi for Dansk Forsvarsindustri, idet de tillader et mere tilpasset og målrettet materielsamarbejde med udenlandske partnere end de internationale samarbejder. Vi gør f.eks. brug af bilateralt materielsamarbejde i vores samarbejde med Frankrig og USA.

Sidst opdateret 26. juli, 2022 - Kl. 15.27