nordefco-artikel

Nordisk Forsvarssamarbejde gennem NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation)

Nordic Defence Cooperation

De nordiske lande har en lang tradition for at arbejde tæt sammen. Det gælder også på det forsvarsmæssige område. Det nordiske forsvarssamarbejde omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og finder primært sted inden for rammerne af Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO).

FMI rolle

Strukturelt er medlemslandenes samarbejde delt op i et politisk niveau og et operativt niveau. På det politiske niveau i "Political Steering Committee" (PSC). Chef FMI er, i sin rolle af materieldirektør, Danmarks repræsentant i PSC Armaments, hvor der, i samarbejde med de øvrige medlemslandes materieldirektører, gives anbefalinger til forsvarsministrene.

På det operative niveau samarbejdes der i fem udvalg baseret på samarbejdsområder. I "Cooperation area: Armaments" (COPA ARMA) samarbejder Danmarks delegation fra FMI med de øvrige medlemslandes materieltjenester på relevante områder.

COPA ARMA

Et af de helt centrale områder for materielsamarbejdet i NORDEFCO omhandler undersøgelser af muligheder for samarbejde på baggrund af medlemslandenes anskaffelsesplaner
Dette samarbejde har blandt andet udmøntet sig i projekt Nordic Combat Uniform.

Udover samarbejdet på anskaffelsesområdet beskæftiger COPA ARMA sig også med den transnationale forsyningssikkerhed, som er et område, hvor man forventer at samarbejdet især vil vokse i kommende år.

I forbindelse med Danmarks og de øvrige NORDEFCO-landes engagement i den Europæiske Forsvarsfond (EDF) faciliterer NORDEFCO et netværk for at samkøre landenes indsatser således at landene står stærkere i forhandlinger.

Sidst opdateret 1. august, 2022 - Kl. 10.44