It- og cyberområdet

FMI har ansvar for Forsvarsministeriets it-organisation, Cyberdivisionen.

Vi understøtter de flere end 20.000 medarbejdere i koncernen, såvel nationalt som internationalt – i fred, krise og krig. 

 

Vi skal sikre en effektiv og stabil it-drift og -support af koncernens ansatte; understøtte udvikling og styring af it-projekter; samt styrke cyberforsvaret og beskytte koncernens it-systemer og data mod digitale angreb eller misbrug.

Skjoldmærke for Cyberdivisionen

Cyberdivisionen

 

Vi it-understøtter Forsvaret 24/7. Vi drifter it og yder it-støtte til Forsvarets medarbejdere – fra danske ambassader til udsendte soldater og andre ansatte på fem kontinenter. Vi leverer sikkerhedsovervågning af netværk, servere og tjenester, og vi arbejder med at sikre Forsvarets cyberdomæne mod udefrakommende trusler og spionage.


Forsvarets it skal fungere i krise- og krigssituationer, og vi skal ofte handle hurtigt på alle tider af døgnet, så vores kolleger får de nødvendige it-værktøjer til at løse deres kritiske opgaver.

It i tal

 

  • Flere end 1.000 servere overvåges i døgndrift.

  • FMIs it-organisation it-understøtter de +20.000 ansatte i Forsvarsministeriets koncern – både nationalt og internationalt.

  • +600 ansatte arbejder med Forsvarets it og cyberforsvar.

  • 50.000 computere supporteres på tværs af hele Forsvaret.

  • Flere end 1.500 databaser drives, overvåges og vedligeholdes.

  • Adskillige store netværk, fra de uklassificerede, åbne netværk til et antal krisestyringsnetværk, supporteres.
It-bølge