Behandling af persondata

 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse behandler blandt andet personoplysninger, når borgere henvender sig til styrelsen med spørgsmål eller meningstilkendegivelser.

Styrelsen er dataansvarlig, når vi behandler dine personoplysninger. Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Dine personoplysninger kan blive delt med andre myndigheder på Forsvarsministeriets område, f.eks. Forsvarsministeriets departement. I særlige tilfælde kan oplysningerne endvidere blive delt med andre myndigheder, for eksempel et andet ministerium, hvis styrelsen finder, at en henvendelse hører under et andet ministeriums ressortområde.

 

 

Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via e-mail.

 

Du har følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

 

Du kan kontakte styrelsens databeskyttelsesrådgiver, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Styrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på e-mail fmi-ktp-gdpr@mil.dk eller ved at sende et brev att. databeskyttelsesrådgiveren til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup.

 

 

Kontakt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
med Digital Post

 

Med NemID og Digital Post kan borgere og virksomheder sende meddelelser sikkert til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Digital Post-systemet sørger for, at meddelelserne bliver digitalt signeret og krypteret.

 

  • Som borger kan du bruge Digital Post med NemID og modtage svar i e-Boks og Borger.dk
  • Som ansat i en myndighed kan du skrive til os fra f.eks. www.virk.dk
  • Som ansat i en virksomhed kan du skrive til os fra www.virk.dk

 

Læs mere om digital post som borger på Borger.dk og som virksomhed på www.virk.dk.

Du kan også vælge at sende os en helt normal e-mail til fmi-ktp-gdpr@mil.dk, som hverken er signeret eller krypteret.

 

 

Anonymitet og statistik ved hjælp af cookies

 

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan brugere anvender vores hjemmeside, eksempelvis til at se hvilke sider vores brugere ser mest. Det betyder, at vi indsamler oplysninger via cookies. Vi indsamler udelukkende oplysningerne til brug for statistik og dermed i aggregeret form. De indsamlede oplysninger giver ikke mulighed for at identificere enkelte brugere. Data videregives ikke til tredjepart.

 

Sidst opdateret 27. februar, 2024 - Kl. 14.51