Piranha5

 

Forpligtelse til industrisamarbejde
En udenlandsk virksomhed der leverer forsvarsmateriel eller forsvarstjenesteydelser til det danske forsvar - for over 50 millioner kroner - kan blive pålagt en forpligtelse til industrisamarbejde.

Rollefordeling i udarbejdelsen af industrisamarbejdsaftaler
Såfremt ovennævnte krav vurderes opfyldt af FMI indstilles der til en eventuel pålæggelse forpligtelse til industrisamarbejde.
Selve processen gennemføres i et samarbejde mellem Forsvarsministeriets Departement og Erhvervsstyrelsen.

Forpligtelsen kan lyde på 25, 50, 75 eller 100 % af anskaffelsens værdi, hvilket afgøres i processen mellem Departementet og Erhvervsstyrelsen. Såfremt det vurderes, at der skal pålægges industrisamarbejde, indarbejder FMI dette krav i udbudsmaterialet, i kontrakten og i et eventuelt aktstykke.

Såfremt en leverandør bliver pålagt en forpligtelse til industrisamarbejde, skal denne underskrive en industrisamarbejdskontrakt (ICC) med Erhvervsstyrelsen, før anskaffelseskontrakten mellem leverandøren og FMI kan underskrives.

Al dialog med leverandører vedrørende ICC foretages af Erhvervsstyrelsen.

Sidst opdateret 22. maj, 2023 - Kl. 09.57