open for business-strategien


Forsvarsministeriet udsendte i 2013 en strategi til støtte for fremme af dansk erhverv – "Open for Business", der sigter på at samstemme og formidle tiltag til støtte for danske virksomheder.

Dette med ønsket om at støtte dansk eksport og som led i et overordnet mål om at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark. I det lys er det naturligt, at man også inden for Forsvarsministeriets område arbejder for at støtte dansk forsvarsindustri. 

Sigtet med Open for Business-strategien er at skabe et overblik over de initiativer, der sker inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at bidrage med støtte til fremme af danske virksomheder - primært med relation til forsvars- og aerospaceområdet.

Fokusområder

Strategien har tre fokusområder:

  1. Danske forsvarsattachéers yder bistand til danske virksomheder for at lette kontakt med respektive landes forsvarsmyndigheder eller virksomheder med relation til forsvarsområdet.

  2. Forsvarets samarbejde og dialog med industrien styrkes for at sikre afsætningsmulighederne for danske virksomheder primært med relation til forsvars- og sikkerhedsområdet.

  3. Forsvarsministerens deltagelse i besøg og aktiviteter i udlandet sker med prioritering af industrifremmetiltag, hvor det er muligt. 
Sidst opdateret 22. maj, 2023 - Kl. 10.00