I december 2023 offentliggjorde regeringen en industripulje til indkøb af donationer af materiel til Ukraine på 1,75 mia. kr. i årene 2024-2026. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) vil på denne baggrund iværksætte anskaffelserne af materiel til Ukraine. Disse anskaffelser vil være styret af hensynet til Ukraines behov, væsentlige nationale sikkerhedsinteresser samt tempoet for anskaffelsen. Anskaffelserne vil selvsagt ske i henhold til gældende lovgivning.

 

 

Indkøb til donation til støtte for Ukraine

Støtte til Ukraine er højt prioriteret, hvilket er årsagen til, at der er blevet oprettet en pulje (industripulje) til anskaffelser af materiel til Ukraine. Donationer gennem indkøb i industripuljen skal understøtte regeringens langsigtede tilgang til involvering af danske virksomheder i støtten til samt opbygningen af Ukraine.

 

Industripuljen på i alt 1,75 mia. kr. løber fra 2024 til 2026, og skal anvendes til anskaffelser ved dansk og udenlandsk forsvarsindustri mhp. donationer til Ukraine.

 

Anskaffelser i rammen af industripuljen vil ske med afsæt i syv politiske prioriterede områder:

  • Luftforsvarssystemer og flykapaciteter
  • Minerydningskapaciteter
  • Maritime kapaciteter
  • Autonome og ubemandede systemer
  • Kritisk vedligehold og logistiksystemer
  • Kommandokontrol, kommunikationssystemer og cyberteknologi
  • Enkeltmandsudrustning og soldaterudrustning

 

Grafik: Donationer via indkøb i industrien (industripulje)

 

Grafik: indkøb via IndustripuljenFra krigens start har de tidligste donationer fra dansk side haft fokus først og fremmest på at opfylde de mest presserende ukrainske behov. Hvilke i mange tilfælde har omhandlet større kapaciteter (fx kampvogne, artilleri og ammunition), som ikke produceres i dansk forsvarsindustri. Der har dog også været anskaffet materiel fra danske virksomheder, når det har været efterspurgt af Ukraine, og udbudsreglerne har givet mulighed for det.

 

Derudover har der været doneret fra Forsvarets egen beholdning, da dette har været den hurtigste måde at levere væsentlige kapaciteter.

 

Industripuljen vil fokusere på indkøb af nyt materiel til donationer. Puljen vil have fokus på nationale sikkerhedsinteresser, hvorfor det er forventeligt, at der i højere grad end tidligere vil gøres brug af TEUF art. 346. Det betyder, at der foretages en konkret vurdering, om der skal ske en direkte tildeling til én leverandør eller, om der skal foretages en konkurrenceudsættelse blandt flere aktører.

 

I de tilfælde, hvor det er muligt at anskaffe via danske leverandører, kan dette desuden bidrage til at øge forsvarets adgang til forsvarsindustrielle kompetencer og kapaciteter inden for prioriterede teknologiområder.

 

FMI har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med brancheorganisationerne. Udarbejdelsen af denne målrettede og skræddersyede proces for anskaffelser af donationer til Ukraine fra industripuljen, sker således under inddragelse af og med input fra brancheorganisationerne.

 

Sidst opdateret 1. marts, 2024 - Kl. 13.00