FMI-chef Kim Jesper Jørgensen taler til publikum ved FMI Fremvisningsdag 2021

FMI-chef Kim Jesper Jørgensen, som i sin position også er formand for Forsvarets Materielnævn, taler til publikum ved FMI fremvisningsdag 2021

Forsvarsnævnets funktion

Nævnet skal bl.a. følge Forsvarets planer for materieludvikling og materielanskaffelser i forhold til det nuværende forsvarsforlig, herunder bidrage til formidling af samarbejdet mellem Forsvarets myndigheder og industrien. 

Der ydes også rådgivning vedrørende industriens udnyttelse i Forsvarets tjeneste, standardisering af materiel i Forsvaret og udvikling og anskaffelse af materiel til Forsvaret, specielt for så vidt angår spørgsmål om indkøb i udlandet eller udvikling/produktion her i landet.

Ud over Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse sidder der repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Værnsfælles Forsvarskommando, Erhvervsministeriet, Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark, Dansk Industri og industrien i øvrigt samt Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Forsvarets industrikontor varetager sekretærfunktionen i Forsvarets Materielnævn, og der afholdes møder i Forsvarets Materielnævn to gange årligt.

 

Direktøren for nævnet

Direktøren for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er som National Materieldirektør formand for Forsvarets Materielnævn.

 

Sidst opdateret 13. maj, 2020 - Kl. 09.24