Vores organisation består af en række divisioner, afdelinger mm, hvor tre af de største enheder har et værn som speciale dvs. Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Grænserne er dog blevet lidt mere flydende, da forsvaret bliver mere og mere værnsfælles.

 

Direktør  

Generalløjtnant Per Pugholm Olsen er direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

 

Siden 2008 har direktøren for FMI også fungeret som formand for Forsvarets Materielnævn, der følger forsvarets planlægning i forhold til udvikling og anskaffelse af materiel.

 

 

Mål og resultatplaner 

Alle Forsvarsministeriets styrelser udgiver årligt en mål- og resultatplan og opfølgning på målene overfor departementet sker ved kvartalsmøder, midtvejsrapportering og årsberetning.

Se mål- og resultatplan for FMI (pdf)

 

 

CH FMI engangsvederlag

Engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses samlede resultater opnået i 2023, herunder vurderingen i forhold til de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning til vederlag for resultater opnået i 2023 udgør 90.000 kr.

 

 

Direktion

FMI i tal

Vi er ca. 2300 medarbejdere (3/4 civile - 1/4 militære) fordelt ud over hele Kongeriget, med hovedkontorer i henholdsvis Ballerup, Brabrand og Hvidovre.

Vi administrerer årligt op mod 20 milliarder kroner, hvilket er ca. 2/3 af det samlede forsvarsbudget.

Vi gennemfører ca. 100.000 indkøb om året.

Vi driver ca. 7.300 køretøjer.

Vi har ansvaret for ca. 100 skibe og fartøjer.

Vi driver ca. 120 fly og helikoptere.

Vi driver, overvåger og servicerer mere end 1.000 servere og databaser, en mindre hær af robotter og mere end en håndfuld store netværk på alle klassifikationsniveauer.

Vi supporterer mere end 50.000 computere på tværs af hele forsvaret.

Vi har mere end 550.000 materielnumre.

Vi distribuerer årligt ca. 150.000 paller og tilbagelægger ca. 1,2 millioner kilometer. Det svarer til, at vores lastbiler kører jorden rundt ca. 30 gange pr. år.

Sidst opdateret 3. maj, 2024 - Kl. 14.44