Vores organisation består af en række divisioner, afdelinger mm, hvor tre af de største enheder har et værn som speciale dvs. Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Grænserne er dog blevet lidt mere flydende, da forsvaret bliver mere og mere værnsfælles.

 

Direktør  

Generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen er chef for FMI, og er direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Kim Jesper Jørgensen er også National Materieldirektør, der er bindeleddet til forsvarsindustrien både i Danmark og internationalt.

 

Siden 2008 har direktøren for FMI også fungeret som formand for Forsvarets Materielnævn, der følger forsvarets planlægning i forhold til udvikling og anskaffelse af materiel.

 

 

Mål og resultatplaner 

Alle Forsvarsministeriets styrelser udgiver årligt en mål- og resultatplan og opfølgning på målene overfor departementet sker ved kvartalsmøder, midtvejsrapportering og årsberetning.

Se mål- og resultatplan for FMI (pdf)

 

 

CH FMI engangsvederlag

Engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses samlede resultater opnået i 2022, herunder vurderingen i forhold til de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning til vederlag for resultater opnået i 2022 udgør 80.000 kr.

 

 

Direktion

FMI i tal

Vi er ca. 2300 medarbejdere (3/4 civile - 1/4 militære) fordelt ud over hele Kongeriget, med hovedkontorer i henholdsvis Ballerup, Brabrand og Hvidovre.

Vi administrerer årligt op mod ti milliarder kr., hvilket er mere end 1/3 af det samlede forsvarsbudget.

Vi gennemfører ca. 100.000 indkøb om året.

Vi driver ca. 8.200 køretøjer.

Vi har ansvaret for ca. 100 skibe.

Vi driver ca. 100 fly og helikoptere.

Vi driver, overvåger og servicerer mere end 1.000 servere og 1.500 databaser, en mindre hær af robotter og mere end en håndfuld store netværk på alle klassifikationsniveauer.

Vi supporter ca. 50.000 computere på tværs af hele forsvaret.

Vi har mere end 350.000 lagernumre.

Vi distribuerer ca. 95.000 forsendelser, og tilbagelægger ca. 1,2 millioner kilometer årligt. Det svarer til, at vores lastbiler kører jorden rundt ca. 30 gange per år.

Sidst opdateret 4. maj, 2023 - Kl. 10.27