CH FMI pr. 1. maj

Generalløjtnant Per Pugholm Olsen overtog jobbet som direktør for FMI 1. maj 2024. Foto: FMI

Generalløjtnant Per Pugholm Olsen er direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

 

› Hent Curriculum Vitae for direktøren (pdf)

 

 

Direktionen består af følgende medlemmer:

 

Direktør
Generalløjtnant Per Pugholm Olsen

 

Materieldirektør
Generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen

 

Juridisk rådgiver
Bolette Bisp Justesen

 

Strategisk rådgiver
Peter Michael Nielsen

 

Chef for Ledelsessekretariatet
Oberstløjtnant Søren Gandrup

 

Vicedirektør
Grith Sandst Poulsen

 

Chef for Økonomidivisionen
Direktør Frederik Engel

 

Chef for Udviklings- og Koordinationsstaben
Flotilleadmiral Claus L. Andersen

 

Chef for Cyberdivisionen
Direktør Per Skovgaard Rosen

 

Chef for F-35 Kampflyprogram
Oberst Klavs Mundt

Sidst opdateret 6. maj, 2024 - Kl. 07.00