FMI anvender medfinansieringsprojekter til at udvide forskningskapaciteten på en række områder, hvor vi ikke selv har de fornødne ressourcer. Projekterne har til formål dels at støtte forsvarsindustrien og dels at tilføre FMI vigtig teknologisk viden til gavn for Forsvarets virke.

Medfinansieringsordningen er blevet meget populær, særligt efter at vi er begyndt at bruge ordningen i forbindelse med national medfinansiering af projekter under Den Europæiske Forsvarsfond (EDIDP/EDF), som også er en succes, målt på hvor mange projekter med dansk deltagelse, der blev godkendt i 2021.

 

FMI åbner løbende op for nye ansøgningsrunder, typisk i løbet af januar og september ved opslag under ”Nyheder”

Sidst opdateret 24. januar, 2023 - Kl. 14.04