AKOS oversigt 2023

For at illustrere tætheden af forsvarsindustrielle aktiviteter i løbet af året har Industrikontoret udarbejdet et årshjul baseret på aktivitetsoversigten.

 

Download Årshjul 2023 

 

Aktivitetsoversigten er et dynamisk arbejdsdokument, der opdateres løbende efter input til openforbusiness@mil.dk.

For at finde en opdateret version af oversigten samt detaljeret beskrivelse af de enkelte aktiviteter, download oversigten.

Sidst opdateret 23. juni, 2023 - Kl. 09.49