For at illustrere tætheden af forsvarsindustrielle aktiviteter i løbet af året har Industrikontoret udarbejdet et årshjul baseret på aktivitetsoversigten.

 

[]-AIS-fsv-aktivitet-2022-[ARTIKEL].png

Download Årshjul 2022 

 

Aktivitetsoversigten er et dynamisk arbejdsdokument, der opdateres løbende efter input til openforbusiness@mil.dk.

For at finde en opdateret version af oversigten samt detajleret beskrivelse af de enkelte aktivteter, download oversigten.

Sidst opdateret 5. april, 2022 - Kl. 15.27