Nato

Sikkerhedspolitisk samarbejde i NATO

NATO og materielsamarbejde
NATO som forsvarsalliance giver mulighed for, at medlemslande kan samarbejde om sikkerhedspolitik hvor det giver mening. Et af de områder hvor det især giver mening er mht. forsyning og materielkapaciteter.

Ved at samarbejde på dette område sikres forsyning, harmonisering og interoperabilitet, hvilket styrker mulighederne for samlet, rettidig og effektiv respons.

Materieldirektørens rolle
I NATO understøttes opgaven ved "the Conference of National Armaments Directors" (CNAD). Således består CNAD af de forskellige medlemslandes materieldirektører, der i forummet undersøger og implementerer muligheder for harmonisering og samarbejde omkring multinationale løsninger.

For Danmark varetages rollen som materieldirektør af chefen for FMI. CNAD svarer direkte op mod det øverste politiske beslutningsorgan i NATO, det Nordatlantiske Råd. Arbejdet varetages i tæt samarbejde med NATO hovedkvarter i Bruxelles og i sammenhæng med NATO Forsvarsplanlægning.

Særligt relevant for små stater
Et eksempel på materielsamarbejde, hvor CNAD bidrager, er når der kommer en anbefaling vedr. en speciel kapacitet, som er for stor til nogen af de mindre medlemslande. I sådanne tilfælde faciliterer CNAD, i sin governance-rolle, samarbejdet omkring indkøb og brug af kapaciteterne mellem NATO-medlemslandene.

Derudover understøtter CNAD muligheder og drøftelser for materielsamarbejde i forhold til studie- og udviklingsvirksomhed.

Forsvarsindustriens rolle

NATO Industrial Advisory Group (NIAG) er et rådgivende organ under CNAD bestående af industriens repræsentanter fra NATO-medlemslandene.

NIAG har til formål at tilvejebringe et forum til fri udveksling af industrielle, tekniske, økonomiske, ledelsesmæssige overvejelser samt andre relevante aspekter af forskning, udvikling og produktion af forsvarsmateriel inden for alliancen. Derudover giver industrien rådgivning til CNAD om, hvordan man kan fremme materielsamarbejde inden for alliancen mellem medlemslandene og industrien.

Danmark repræsenteres i NIAG ved Dansk Industri, Forsvar og Sikkerhed: DI-FOS@DI.DK

 

Sidst opdateret 1. august, 2022 - Kl. 10.43