Logo - FMI's it-organisation,  Cyberdivisionen

 

Cyberdivisionen

Cyberdivisionen er sat i verden for sikre en effektiv og stabil it-drift og -support af koncernens ansatte, både nationalt og internationalt; understøtte udvikling og styring af it-udvikling og it-projekter; samt styrke cyberforsvaret og beskytte koncernens it-systemer og data mod digitale angreb eller misbrug.

 

 

Cyberdivisionens opgaver

Med fokus på stabilitet, tilgængelighed, effektivitet samt cyber- og informationssikkerhed løser Cyberdivisionen en lang rækker opgaver på it- og cyberområdet.


It-organisationen

 

  • Yder telefonisk og onsite it-hjælp til koncernens ansatte
  • Håndterer koncernens pc’ere mobiltelefoner, printere og av-udstyr
  • Overvåger og sikrer den daglige drift og håndterer nedbrud
  • Vedligeholder og forvalter den fælles it-infrastruktur og en bred portefølje af systemer og applikationer
  • Har ansvaret for koncernens it-arkitektur samlet set og i forhold til de enkelte it-løsninger inden for Cyberdivisionens portefølje
  • Styrer, forvalter og drifter klassificeret udstyr
  • Leverer sikkerhedsovervågning og cybersikkerhedsanalyser samt håndterer cybersikkerhedstrusler
  • Understøtter forretningsudvikling og digitalisering af forsvaret/koncernen
  • Udvikler, driver og vedligeholder procesautomatiseringer/software-robotter til koncernens styrelser og myndigheder.

 

Læs mere om services og opgaver på it- og cyberområdet

 

 

Digitale ambitioner

Ambitionerne om et forsvar, der kan møde tidens udfordringer, stiller krav – også til it-området. Cyberdivisionen skaber forudsætningen for styrket cybersikkerhed, mere tidssvarende it, samt øget operativ effekt igennem styrket digitalisering.

 

Det er ambitionen, at Cyberdivisionen på sigt skal binde koncernens it-landskab endnu bedre sammen og gøre forsvaret i stand til i endnu højere grad at udnytte de teknologiske muligheder. Det indebærer blandt andet, at Forsvaret bliver mere digitalt og datadrevet, så viden deles og beslutninger på alle niveauer – også i den skarpe ende – i højere grad træffes på baggrund af data og viden.

 

 

Organisering

Per Skovgaard Rosen er direktør i Cyberdivisionen.

 

Læs mere om FMI organisering

 

 

 

Baggrund

Cyberdivisionen blev oprettet den 1. marts 2023 som en division under FMI. Ved oprettelsen blev to it-organisationer i FMI – Kapacitetsansvarlig Koncern It (KAKI) og Program It-konsolidering og Transformation (PIT) – fusioneret med de eksisterende ressourcer og opgaver.

 

 

Sidst opdateret 7. februar, 2024 - Kl. 15.36