Chefen for FMI besøgte på dagen Helicopter Wing i Karup.

Chefen for FMI besøgte på dagen Helicopter Wing i Karup. Foto: FMI

Af Kathrine Rose, FMI KOM

 

Turen begyndte tirsdag den 31. oktober hos Helicopter Wing i Karup, hvor chef FMI blev budt velkommen af chefen for Helicopter Wing, oberst Hans Kristian Skovmose. Her blev samarbejdet mellem Helicopter Wing og FMI drøftet. For chef FMI er denne type besøg en enestående mulighed for at være brugernær og komme endnu mere med ind i maskinrummet på det operative plan.

 

”Det er vigtigt, at vi fra FMI’s side kommer ud og er synlige hos dem, der er operative, så vi kan få et indblik i, hvordan det står til hos dem. FMI har et tæt samarbejde med de operative enheder i Forsvaret. Både ved anskaffelser såvel som ved daglig drift af materiel, men det er vigtigt for mig at møde brugerne i øjenhøjde og de kapaciteter, vi indkøber, i det operative miljø,” siger Kim Jesper Jørgensen.

 

For chef FMI det værdifuldt at møde den endelige bruger i deres naturlige omgivelser, og besøget hos Helicopter Wing gav da også syn for sagen, da Kim Jesper Jørgensen fik lov til at tale med piloter fra eskadrillerne.

 

Ifølge chef for Helicopter Wing Hans Kristian Skovmose var besøget en succes.

 

”Støtten fra FMI er helt afgørende for Helicopter Wing’s evne til at løse de operative opgaver, så vi er glade for, at vi har fået lejlighed til at informere chef FMI om, hvordan støtten aktuelt opleves i den udførende ende. Koordination og samarbejde mellem FMI og Helicopter Wing fungerer i dagligdagen rigtig godt på sagsbehandlerniveau, men vi håber fra vores side, at besøget har skabt grundlag for overvejelser om eventuelle justeringer på mere overordnet niveau,” siger han.

 

Dagens tema var luftkapaciteter, og besøget hos Helicopter Wing var derfor efterfulgt af et besøg hos Air Control Wing. Her var der ligeledes tid til drøftelser om nuværende materiel samt fremtidsmuligheder.

 

Gennemgående for hele turen var den dialog, som chef FMI fik mulighed for at have med personer, der ellers befinder sig langt fra FMI’s hovedkvarter i Ballerup.

 

”Den dialog, vi har på disse møder, er vigtig for det videre samarbejde. Det gør os i stand til at arbejde bedre sammen og styrke sammenhængskraften,” siger han.

 

Men det var ikke kun Flyvevåbnet, chef FMI fik lejlighed til at møde. Også Søværnet på Flådestation Frederikshavn beværtede chef FMI den efterfølgende dag. Her bestod programmet af besøg på Rederkontoret, hos Søværnets Center for Taktik (TAC), hos Søopmåling (SOM) og Mine Countermeasures Danmark (MCM).

 

Besøget hos Flådestation Frederikshavn

  • Hos TAC, som er et af Søværnets fire uddannelsescentre, var der fokus på især det videre arbejde med simulatortræning, der i høj grad bruges hos enheden.
  • Hos SOM var der fokus på nye søopmålingssonarer og arbejdet med disse.
  • Hos MCM blev der især lagt vægt på nuværende og fremtidigt arbejde med Side Scan Sonarer.Generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen deltog med stor interesse i rundvisningen på Flådestation Frederikshavn.

Generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen deltog med stor interesse i rundvisningen på Flådestation Frederikshavn. Foto: FMI

Fælles for alle enhederne var et ønske om at fortælle om deres opgaver og organisation. Samtidig var der tid til gode drøftelser med chef FMI, der interesseret indgik i dialog med alle parter.

 

For chef FMI var turen til Jylland en succes.

 

”Det har været nogle utroligt spændende og lærerige dage,” konstaterede han på vej tilbage til Ballerup, hvor indtrykkene bliver delt med de relevante medarbejdere i FMI.

 

 

Læs også om besøget på Sæby Redningsstation her.