Logo - FMI's it-organisation,  Cyberdivisionen

Cyberdivisionens nye logo. Copyright FMI

De to hidtidige it-organisationer for Forsvars­ministeriets område, de såkaldte KAKI og PIT, sammenlægges og erstattes af Cyberdivisionen.


Denne sammenlægning er en del af aftale om forsvaret (forsvarsforlig) for 2018-2023, men forberedelsen af den konkrete udmøntning angående transformation, organisation, definering af ansvarsområder osv. har været i proces det sidste år ved siden af de daglige opgaver.


Cyberdivisionen er etableret for at skabe én samlet it-organisation, som har de bedste muligheder for at drive og udvikle it til hele Forsvarsministeriets område. I sin indledende form etableres Cyberdivisionen med de eksisterende ressourcer og opgaver fra KAKI og PIT. Cyberdivisionen er samtidig designet, så den kan vokse og udvides og være en endnu stærkere, drivende kraft i hele digitaliseringen af forsvaret.


De tre vigtigste opgaver for Cyberdivisionen her og nu er dels at sikre en stabil og effektiv it-drift og –support for koncernens mere end 20.000 ansatte. Dels at understøtte udvikling og styring af it og digitalisering i koncernen. Og dels endelig og ikke mindst at styrke cyberforsvaret og koncernens it-systemer og data mod digitale angreb eller misbrug.

 

CD lancering

Cyberdivisionens nye ærmemærke. Foto: FMI

CD lancering

Chefen for FMI holder tale for nogle af de ca. 600 ansatte i Cyberdivisionen, som er fordelt over 20 forskellige lokaliteter i kongeriget. Foto: FMI

CD lancering

Oberst Claus P. Brixensen (t.v.) er fungerende chef for Cyberdivisionen, og blev givet kommandoen af chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen. Foto: FMI

CD lancering

Cyberdivisionen blev formelt lanceret ved en ceremoni i Hvidovre i dag, med bred repræsentation af ansatte, civile såvel som militære. Foto: FMI