FMI Industrimesse

FMI Industridag 2021

Det kommende forsvarsforlig betyder, at FMI skal anskaffe, drifte og servicere langt mere materiel og IT til forsvaret og beredskabet. Hvilket materiel og IT, det kommer til at dreje sig om, bliver konkretiseret i de kommende forligsforhandlinger på Christiansborg, men det vil betyde mange nye opgaver, som også små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan byde ind på.

Der kan være tale om mange typer af SMV’er, fx nye, innovative virksomheder udsprunget af universitetsmiljøer og virksomheder fra den mere traditionelle forsvarsindustri, som kan levere både materiel og serviceydelser. I større, komplekse anskaffelser vil der ofte være en anbefaling om, at SMV’er finder sammen i et konsortium eller andre former for samarbejder for at byde på de udbudte anskaffelser.

 

Fokus på tværs af Forsvarsministeriet

Også på etablissementsområdet er der fokus på SMV udbud. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har fornyeligt indgået rammeaftaler for over 400 mio.kr. på vedligehold og nybyg. Der er udbudt fem delaftaler og indgået kontrakt med ikke færre end 10 forskellige virksomheder.

 

Vi har designet udbuddet på en måde, der åbner for, at små- og mellemstore virksomheder også har mulighed for at byde ind, fordi det netop er opdelt i regionale delaftaler. Når vi i dag underskriver kontrakter med 10 virksomheder, så viser det, at vi er lykkedes med at få et bredt felt af virksomheder i spil 

udtaler Anders Mærkedahl, chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

 

Fokus på samarbejde og dialog

Vi har også stor fokus på dialog med industrien, herunder de små og mellemstore virksomheder, og har løbende udviklet og implementeret disse konkrete tiltag:

 

Industry Days

Som led i Forsvarsministeriets Open for Business Strategi er FMI årligt vært for vores Industry Days, hvor Forsvaret og den forsvarsrelaterede industri mødes på standene og udveksler erfaringer samt visitkort. Læs mere om FMI Industridag.

 

Branchedage

Tema- og teknologiarrangementer, hvor flere virksomheder inden for samme tema/teknologiområde får mulighed for at præsenterer deres produkter viden, trends og fremtidsperspektiver på området.

 

Miniudbud og møder med industrien

Et øget og dybere markedskendskab via møder med industrien med fokus på de lidt mindre anskaffelsesområder herunder mulighed for oprettelse af miniudbud, som ikke nødvendigvis er en del af FMI indkøbsplaner.

 

Indkøbsplaner

FMI uploader de forventede indkøbsplaner for det kommende år på udbud.dk. Mere detaljerede oplysninger om de enkelte udbud fremgår først når et konkret udbud offentliggøres på udbud.dk og den europæiske udbudsportal www.ted.europa.eu.

 

Board for Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri

I FMI har vi, i regi af Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri (RSFi), oprettet et internt board, som ifm. de konkrete anskaffelser vurderer og planlægger, hvordan vi bedst involverer den danske industri, herunder de mange små- og mellemstore leverandører. Læs om RSFi her.