EDIDP-programmet går forud for Den Europæiske Forsvarsfond og yder støtte til udvikling af forsvarsmateriel og -teknologi gennem midler fra EU's budget. Med medfinansieringsordningen kan danske aktører, der deltager i konsortier i EDIDP-programmet, opnå yderligere støtte til delvis dækning af de omkostninger som ikke i forvejen dækkes af EU. 

 

FMI modtager ansøgninger fra danske private og offentlige deltagere i EDIDP-programmet for årene 2019 og 2020. Informationsmøde for deltagerne i 2019 og 2020 Calls afholdes den 1. december 2020 kl. 1300-1400 efter invitation. Ansøgninger indsendes til openforbusiness@mil.dk senest den 4. december kl. 1200.