Grafik: Processen for Industrihenvendelser

Grafik: Processen for industrihenvendelser

Kontaktinformation for virksomheder

Henvendelser angående donationer til Ukraine, sendes til mailadressen: ukropenforbusiness@mil.dk

Alternativt se TRIN 2 under fremgangsmåder længere nede på siden.

 

Alle øvrige henvendelser, sendes til mailadressen: openforbusiness@mil.dk

 

Nye donationsforslag ser vi gerne indeholde:

  • Konkrete kapaciteter indenfor de syv prioriterede områder (foretrukken levering til Karup, medmindre specielle forhold gør sig gældende)
  • Træning/uddannelse (gerne i Ukraine)
  • Reservedele/vedligehold
  • Garantiforpligtelser (i nogle tilfælde direkte mellem leverandør og Ukraine – aftalen indgås ved FMI mellemkomst)
  • Levering i 2024 (og frem til 2026).

 

I forbindelse med udmøntningen af denne pulje har Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) iværksat en proces for indmelding af tilbud og forslag til mulige donationsemner fra industrien. Tidligere modtagne henvendelser vil således ikke behandles yderligere, men såfremt du/I fortsat ønsker at tilbyde jeres produkter/tjenesteydelser til anskaffelse til donation, opfordres du/I til at fremsende forslag/tilbud herom på ny.

 

Fremgangsmåden for at stille forslag om konkret donation er følgende:

Trin 1: Download og udfyld forslagsblanketten (proposal form)

 

Trin 2: Send forslagsblanketten til denne mailadresse: ukropenforbusiness@mil.dk.

 

Alternativt kan den indleveres udprintet i FMI reception (mærket: Industrikontoret/Ukrainedonation).

Husk at kontakte vagten ved ankomst. Kontaktinformation til vagt forefindes ved hovedporten. 

 

Trin 3: Forsvarets Industrikontor registrerer jeres henvendelse

 

Trin 4: FMI Ukraineenhed vurderer jeres henvendelse, hvorefter I får besked fra Industrikontoret om jeres henvendelse hører under de syv prioriteter, samt om henvendelsen er et behov Ukraine har.

 

Mediehenvendelser

Henvendelser fra medier bedes rettet til: presse-fmi@mil.dk

 

 

Sidst opdateret 7. marts, 2024 - Kl. 13.59