Search engine metadata, based on schema.org/VideoObject

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vi har det overordnede ansvar for det samlede forsvars og beredskabs materiel- og IT-systemer. Så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. 

Bliv en del af FMI

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, også kaldet FMI, er en af Danmarks mest alsidige arbejdspladser med over 2700 medarbejdere.

it-server

it-server

Robot Process Automation

Vi udvikler bl.a. softwarerobotter og teknologier til automatisering, så forsvarets ansatte får mere tid til kerneopgaver. 

 

softwarerobot