Hvis du har indgået en aftale med FMI, hvor der i aftalebetingelsernes CSR-afsnit fremgår et link til et site med FMI’s CSR-krav, så er det kravene på dette site, du skal overholde. Som leverandør skal du være opmærksom på, at du er forpligtet til at overholde de krav der fremgår af den version af CSR bilaget, der var gældende på det tidspunkt, hvor du indgik aftalen med FMI. Hvis du er i tvivl om hvornår du indgik aftalen, kan du finde datoen på ordrebekræftelsen. Krav, der fremgår af enten nyere eller ældre versioner af forpligtelserne, er du ikke forpligtet til at overholde.

 

Du finder de aktuelle forpligtelser vedr. arbejdsklausul, CSR og internationale sanktioner nedenfor, hvor du også kan se de tidligere versioner af forpligtelserne.

 

Vær særlig opmærksom på, at hvis der er et CSR bilag i din aftale med FMI, så er det indholdet af bilaget, der er gældende.

 

Sidst opdateret 12. august, 2022 - Kl. 10.47