Risikovurderings- og opfølgningstiltag medtages i anskaffelser, som FMI indgår, hvor anskaffelsesværdien er over tærskelværdien.

Virksomheder forventes at forholde sig til CSR i fire forskellige stadier af en anskaffelsesproces: 

I Udbudsmaterialet:

Allerede i udbudsbekendtgørelsen og i det oprindelige udbudsmateriale præsenteres den mulige leverandør for FMI tentativt angivne opfølgningstiltag mht. CSR. 

I Udbudsprocessen:

I løbet af udbudsprocessen og inden tilbudsafgivelse bliver potentielle leverandører pålagt at udfylde FMI CSR egenerklæring. Egenerklæringen er virksomhedens mulighed for, at bekræfte over for FMI, at man fremadrettet vil arbejde aktivt for at støtte og respektere menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Hvis leverandøren ikke ønsker at arbejde med CSR fremadrettet, kan FMI ikke indgå aftale med leverandøren. Derudover bliver potentielle leverandører screenet mht. til internationale sanktioner og overtrædelser heraf i leverandørens værdikæde.

Straks efter kontraktunderskrift:

Når en leverandør underskriver en kontrakt med FMI bliver denne pålagt at udfylde FMI CSR selvevaluering og indsende denne senest efter én måned. FMI laver en konkret analyse på leverandøren og sammen med denne selvevaluering fastlægges hvilken risikoprofil leverandøren tildeles, og dermed hvilke CSR opfølgningstiltag, som kan tages i brug for den pågældende leverandør.

Ved opfølgning i kontraktens løbetid:

Vær opmærksom på, at systematiske opfølgningstiltag ikke er en del af aftalegrundlaget i alle FMI’s aftaler. Derfor skal du som leverandør først gennemgå dit aftalegrundlag. Heraf fremgår det, om der er et opfølgningsbilag.

I kontraktens løbetid følger FMI op på leverandørens CSR-indsats indenfor de, i opfølgningstiltagene, fastlagte rammer. FMI beholder kompetencen og rettigheden til begrundet at kunne op- eller nedjustere opfølgningstiltagene. 

 

Sidst opdateret 1. maj, 2022 - Kl. 00.00