seahawk

Hvis der opstår CSR-sager håndteres de i FMI af Governance Boardet

Governance boardet er vores stående interne beredskab ved opståede CSR-sager


Som Danmarks største offentlige indkøber er vores leverandør- og værdikæde en meget kompleks størrelse, og selvom due-diligence processen har til formål at gribe potentielle CSR-sager, så er vi forberedt på risikoen for overtrædelser af CSR-forpligtelser i vores værdikæde.

Vores CSR Governance Board er etableret for at sikre en ensartet håndtering af sager inden for CSR. Boardet er forankret i den øverste ledelse og håndterer CSR-sager efter behov, hvilket eksempelvis kan være når der er identificeret en potentiel/aktuel negativ påvirkning hos en eksisterende leverandør. Det er CSR Governance Boardet, der på anbefaling fra CSR-funktionen træffer beslutning omkring hvordan en konkret sag skal håndteres.

Sidst opdateret 1. august, 2022 - Kl. 10.37