Dansk IKK i Felten

Dansk IKK i felten (2022) Foto: Thomas Reimann (LVG)

De nuværende IKK'er blev indfaset i Forsvaret fra 2007 og har siden da udgjort en afgørende del af Hærens operative kapacitet. Kampkøretøjerne har blandt andet vist sin værdi som støtte til danske operationer i Afghanistan.

 

Opgradering af Hærens spydspids

Med udviklingen inden for teknologi og våbensystemer er behovet for en opgradering imidlertid blevet tydelig. Nedslidning, komponentforældelse og lav rådighedsgrad har gjort det nødvendigt at igangsætte MLU-projektet, som FMI forventer vil være gennemført i løbet af 2029.

 

”Jeg er meget glad for at underskrive denne aftale på Mid-Life Update af IKK-flåden. Det er en vigtig opdatering af et af Hærens vigtigste våbensystemer og et omfattende projekt. Som producent af køretøjerne har BAE Systems Hägglunds et indgående kendskab til kapaciteten, og den kommende opdatering vil bringe IKK-flåden tilbage til en "state-of-the-art" platform, som vil sikre, at den er rustet til fremtidige operationer,” siger chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen.

Skitse af den kommende opdaterede danske IKK.

Skitse af den kommende opdaterede danske IKK.

Infanterikampkøretøjer i verdensklasse

Projektet er langt mere end blot en kosmetisk opdatering. MLU-projektet indebærer en række markante forbedringer af de i alt 44 køretøjer herunder et nyt tårn med såkaldt hunter-killer kapacitet, øget ildkraft, forbedret beskyttelse, integration af nye sensorer og en betydelig forbedring af ergonomien for besætningen. Derudover får IKK’erne gummibælter i stedet for stålbælter, hvilket både reducerer køretøjets vægt samt reducerer støj og vibrationer i køretøjet til glæde for besætningen.

 

”IKK-kapaciteten er helt afgørende for Hærens 1. Brigade. Med MLU-projektet vil Forsvaret råde over et af de mest moderne infanterikampkøretøjer i Nato. FMI ser frem til at samarbejde med alle interessenter i dette ambitiøse projekt, der vil styrke Danmarks forsvarskapacitet og sikre vores beredskab i årene fremover,” fortæller oberst Ulrich Essemann-Beck, chef for Kapacitetsansvarlig Land i FMI.

 

Effektivitet i produktionen

Den svenske virksomhed BAE Systems Hägglunds (BSH), som også er producenten bag IKK CV9035, er valgt som hovedentreprenør for opgraderingen af IKK-flåden. I samarbejde med Forsvarskommandoen har FMI valgt en opdateringspakke tilsvarende det hollandske forsvar med kun få ændringer til forskel. Danmark overtager dermed produktionsbåndet fra Holland, hvilket sikrer både kontinuitet og effektivitet i produktionen, som går i gang medio 2025. Opdateringen af alle 44 infanterikampkøretøjer forventes afsluttet i 2029.

 

Pressekontakt: Alle henvendelser vedrørende MLU af IKK-flåden bedes rettet til FMI Presse og Kommunikation. Tlf.: 7281 4041. E-mail: presse-fmi@mil.dk