FMI kronelogo

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.

Af FMI KOM

 

FMI fik i sommeren 2023 leveret seks RHIB’er af typen 740 samt én RHIB af typen 740 FKP. Efter levering har FMI konstateret, at alle fartøjerne har en række alvorlige fejl og mangler, hvorfor der også har været indhentet ekstern bistand til at afdække og beskrive manglerne. FMI har efterfølgende fået vurderet, at udbedringsomkostningerne udgør et betydeligt beløb, der formentlig vil overstige anskaffelsesprisen for bådene.

 

Henset til manglernes karakter og skønnede udbedringsomkostninger har FMI derfor truffet beslutning om at ophæve indkøb af de i alt syv fartøjer, hvilket er meddelt leverandøren.