EH101-helikopteren og dens motor er certificeret inden for Danish Military Air Worthiness Requirements (DKMAR)-systemet.

EH101-helikopteren og dens motor er certificeret inden for Danish Military Air Worthiness Requirements (DKMAR)-systemet. FMI, Flyvevåbnet og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samarbejder tæt om implementeringen af DKMAR.

FMI, Flyvevåbnet og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste arbejder med indførelsen af Danish Military Air Worthiness Requirements (DKMAR) – et certificerings- og kvalitetsledelsessystem, som forenkler samarbejdet om luftfart.


I april nåede Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste en stor milepæl og fik overrakt de første af en række certificeringer. Det drejer sig blandt andet om EH101-helikopteren og specifikt dens motor.


Takket være indførelsen af de nye standarder kan Danmarks samarbejdspartnere og allierede i fremtiden få serviceret deres luftfartøjer på danske værksteder – og danske fly og helikoptere kan komme på værksted i andre certificerede lande, med sikkerhed for at man arbejder efter samme standarder. De militære standarder for luftdygtighed kommer med andre ord til at ligne dem, som gælder i den civile luftfart.

 

Ligesom i det civile

”Dette er virkeliggørelsen af et system, som er adapteret fra de civile luftfartsmyndigheder, og med det nye system har vi dokumentation og styring på plads i hele flyets levetid,” forklarer major Jeppe Kaae Kock-Mogensen, der er chef for Vedligeholdelsesområde Karup.

Han fortsætter:

”Det handler alt sammen om at få systematiseret de her enormt mange interaktioner på en effektiv måde. Og med høj kvalitet.”

Jeppe Kaae Kock-Mogensen har siden marts 2023 arbejdet med certificering i relation til tre forskellige helikoptertyper og træningsflyet T17 på vedligeholdelsesområdet. Selve arbejdet med certificering har han dog beskæftiget sig med endnu længere: Han kom fra en stilling som chef for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille, hvor man som skole også arbejdede med certificeringsprocessen. Han oplever, at certificering giver fordele på mange niveauer.


DKMAR-certificeringen giver en masse læring og nytte til organisationen, når vi følger FMI-bestemmelserne og skal kunne samarbejde på tværs af Vedligeholdelsestjenesten, Flyvevåbnet og alle de dele af FMI, der arbejder med fly og flyvedligehold. Certificeringen letter det arbejde.


Med det nye system vil det blive nemmere at rekvirere assistance, hvis danske fly lander i andre lande, og når et af vore partnerlande lander et militærfly i Danmark, fordi vi på alle niveauer lever op til den standard, som anvendes militært inden for luftdygtighedsområdet.


Minimering af risici

”Certificeringsprocessen giver en masse læring i organisationen. Vi binder en masse tråde sammen i DKMAR-systemet,” siger Jeppe Kaae Kock-Mogensen.


DKMAR-systemet sigter blandt andet mod at minimere risici og at tage eventuelle risici på en bevidst måde. Roller, ansvar og processer bliver tydeligere, og fordi systemet skaber transparens, bliver det nemmere at risikovurdere og identificere afvigelser.


Hele den kæde af overvejelser, der indgår i systemet, bliver mere gennemsigtig. Det vil blive nemmere at gå frem og tilbage i værdikæden og placere ansvar. Jeppe Kaae Kock-Mogensen siger:


”For os er det også et spørgsmål om tryghed. Vi skal være gode til at snakke om vores fejl, overvejelser og alt, hvad der sker omkring den, som skruer på flyet.”


Ikke for at placere skyld, understreger han, men for at kunne afgøre, hvor ansvaret ligger, så der i praksis kan arbejdes med forbedringer de rigtige steder.


”Vi er i gang med at bevidstgøre organisationen om det, den ikke ved. Vi afsøger organisationens blinde vinkler, når vi afsøger systemet. Samtidig er systemet jo ikke perfekt, det skal opdateres løbende. Så snart et system begynder at leve, skal man også begynde at tilpasse det,” slutter Jeppe Kaae Kock-Mogensen.

 

DKMAR forventes at være implementeret i 2025.