NCU bliver udleveret til personel i 2025

Forsvarets nye uniform indeholder netundertøj, termotøj og regntøj, som kan kombineres med kampuniformen efter situation og vejrforhold. Den vil blive leveret i samme multiterrænsløring som M/11.

I 2022 underskrev Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse en kontrakt med den norske leverandør Oskar Pedersen AS på et nyt kampuniformssystem – Nordic Combat Uniform (NCU). Det skete i Oslo side om side med Sverige, Norge og Finland. Kampuniformssystemet er den første an-skaffelse i regi af NORDEFCO.

De første leverancer af det nye uniformssystem er begyndt at rulle ind på Forsvarets lager, og leve-rancerne vil fortsætte frem mod starten af 2025. Når alle delene til uniformssystemet er modtaget, vil udlevering blive iværksat.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har i samarbejde med Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen fastlagt en overordnet udleveringsplan, som samlet set indbefatter om- og iklædning af ca. 38.000 personer i perioden 2025-2027. Det nuværende uniformssystem M/11 vil blive holdt i drift, indtil NCU er implementeret. Ligesom på de nuværende uniformer vil sløringen på NCU fortsat være den velkendte Multi Terræn Sløring (MTS).


Iklædningsplan

Iklædningen starter inden sommeren 2025, og i løbet af 2025 vil bl.a. fastansat personel ved Specialoperationskommandoen, Multinational Division North og Multinational Corps Northeast, Hæren, Flyvevåbnet, Forsvarsakademiet, Arktisk Kommando, Forsvarets Sani-tetskommando og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste få det nye uniformssystem udleveret.

I løbet af 2026 vil det være fastansat personel ved Forsvarsstaben, alle støttende styrelser, samt personel af reserven som omklædes til NCU. Fra 2026 startes samtidig iklædningen af både frivillige og fastansatte ved Hjemmeværnet, som forventes afsluttet i 2027.

Forsvarskommandoen vil tage stilling til, hvornår det nye uniformssystem skal udleveres til værnepligtige. Det vil bl.a. afhænge af politisk beslutning om en ændret værnepligt samt implementering heraf.


Blå uniformer

Der er i Forsvarskommandoen truffet beslutning om, at uniformssystemet til Søværnet skal vende tilbage til en blå farve. Tilsvarende vil også Marinehjemmeværnet få uniformssyste-met i blå. Udleveringen af uniformssystemet til de sejlende enheder planlægges påbegyndt i 2027. Beredskabsstyrelsen, som også anvender blå uniformer, vil ligeledes få udleveret uni-formssystemet i 2027.

For mere information samt videopræsentation af det nye nordiske kampuniformssystem tryk her: Kontraktunderskrivelse på nyt Nordisk Uniformssystem.


Lyt til podcast fra Krigens Kerne om det nye fællesnordiske kampuniformssystem her.