nordefco-artikel

Nordisk Forsvarssamarbejde gennem NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation)

Af Jan Schelbech, FMI KOM

 

Chefen for Værns fælles Videns center i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Steen Søndergaard, har været til møde med sine nordiske kolleger i Nordic Research Directors Meeting (NRDM). Det er der som sådan ikke noget usædvanligt i. Topcheferne fra de nordiske lande har, inden for forskning og udvikling af forsvarsteknologi, afholdt møder i årevis og udvekslet erfaringer.

 

Men mødet, der i år fandt sted ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i Norge, foregik på en mere alvorlig baggrund end tidligere. Det ændrede trusselsbillede efter Ruslands invasion af Ukraine har understreget Østersøregionens strategiske betydning som NATOs nordøstlige flanke. Og med Sverige og Finland som fuldgyldige medlemmer af NATO-alliancen er der større bevågenhed ved møderne i NRDM end nogensinde.

 

Forskningschefer i arbejdstøjet

Det, der er særligt kendetegnende ved de fælles nordiske møder i NRDM, er, at de er aldeles uformelle og uden et større kontingent af medarbejdere.

 

"Vi besøger hinanden på skift. På et uformelt strategisk plan drøfter vi, hvilke udfordringer vi har lige nu. Samtidigt opdaterer vi hinanden på forskning, udvikling, forsvarsteknologi og innovation og briefer hinanden om, i hvilken retning landene bevæger sig lige nu på forskning og udvikling," siger Steen Søndergaard, chef for Værnsfælles Videnscenter i FMI.

 

De nordiske lande har en lang tradition for at samarbejde. På det forsvars- og sikkerhedspolitiske område spiller det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) en vigtig rolle. Her har Danmark formandskabet i 2024, og der er flere interessante og konkrete initiativer i spil.

 

Forskningsdirektørernes forum NRDM er en udløber af NORDEFCO, men er ikke formaliseret. Her er dialogen mere én-til-én, og man har de lange briller på i forhold til den militærteknologiske udvikling.

 

"Vi taler ikke direkte om de enkelte landes aktuelle kapacitetsopbygning. Selvfølgelig understøtter vi den, og det er en forudsætning for vores arbejde, men det giver os nogle oplagte muligheder for at identificere områder, hvor vi kan samarbejde og også tilskynde til, at der bliver tildelt ressourcer til et givent område. Her er Sveriges og Finlands NATO-medlemskab en ny dimension," siger Steen Søndergaard.

 

Et stærkt Norden i NATO

Norge har som NATO-alliancepartner altid arbejdet tæt sammen med Dansk Forsvar. Et af de gode eksempler er samarbejdet og partnerskabet omkring F-16 kampflyene, både på teknisk og operativt plan. Lige nu i forbindelse med træning og uddannelse af ukrainske piloter og teknikere på baggrund af begge landes donation af F-16 kampfly til Ukraine.

 

FMI samarbejder også med Försvarets Materielverk (FMV) i Sverige om udvikling af AI-satellitteknologi i projektet Bifrost, som er et af omkring 40 projekter FMI har i medfinansieringsordningen.

 

I NATO-sammenhæng har både Sverige og Finland haft en særlig rolle som Enhanced Opportunity Partners (EOP) i NATO. Inden for forskning og udvikling i NATO Science & Technology Organisation (STO) har de nærmest været fuldgyldige NATO-medlemmer siden 2016 og har haft mulighed for at deltage i en stor del af aktiviteterne.

 

"Vi får nu fuld adgang til hinandens informationer. Tidligere har der været nogle områder og konkret information, hvor der kun har været adgang for alliancepartnere i kraft af NATO-klassificeret materiale. Det har Sverige og Finland nu fået adgang til. Det vil uden tvivl have en gavnlig effekt," siger den danske forskningschef.

 

Med et tæt og nært samarbejde vil Norden også stå stærkere i forhold til NATO.

 

"I fællesskab kan vi være med til at sætte dagsordenen for Østersøområdet og Baltikum i NATO. Selvom der bliver lyttet til Danmark i NATO blandt de 32 medlemslande, vil vi kunne stå stærkere, hvis vi kan tale med fælles nordisk stemme i alliancen," fortæller han.

 

Vi kan lære af hinanden

På det militærteknologiske forskningsområde er der store forskelle mellem de fire nordiske lande. Værnsfælles Videnscenter i FMI har med sine 18 medarbejdere klart den mindste organisation i Norden. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i Norge har bl.a. mere end 900 medarbejdere, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Sverige har mere end 1400 medarbejdere og den finske forskningstjeneste har knapt 400 ansatte.

 

Norge, Sverige og Finland har derved i større grad mulighed for bl.a. at køre interne klassificerede militærteknologiske forsknings- og udviklingsprojekter og samarbejder derfor i knap så høj grad med landenes universiteter, som Danmark gør.

 

Og selvom Værnsfælles Videnscenter i FMI har ganske få egne forskningsprojekter, er det danske fokus i høj grad samarbejde med forskningsinstitutioner og forsvarsindustrien ved anvendelse af bl.a. medfinansieringsordningen. På dette område har FMI til gengæld viden og erfaring, som de andre nordiske lande kan lære af.

 

"De øvrige nordiske lande er flere folk inden for forskning og udvikling, end vi er. Vi er afhængige af at kunne samarbejde med industri og akademia i højere grad. Omvendt kan det også være en sårbarhed, at de er så store og har nok i deres egne statslige organisationer. Noget af det, de lytter meget til, er blandt andet de modeller, vi arbejder med i Danmark. Vi rækker mere ud til industri og forskningsinstitutioner. Noget af det, jeg konkret tog med hjem, er aftaler om, at vi kan hjælpe hinanden på udviklingsprojekter," siger Steen Søndergaard.

 

Forrest fra venstre:
Col. Jyri Kosola, Research Director, Defence Command Finland, Planning Division (J5), Steen Søndergaard, Director of Defence Research Center, Acquisition and Logistics Organization, Danish Ministry of Defence, Prof. Kenneth Ruud, Director General, Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Dr. Jens Mattsson, Director General, Swedish Defence Research Agency
Lt.Col Jouni Koivisto, Research Director, Finnish Defence Research Agency

Bagerst fra venstre:
Lt. Col Bård Erlend Galåen, Chief Strategic Cooperation, FFI, Mia Brandelius, International Cooperation, Swedish Defence Research Agency, Waseim Tousuf Alfred, National Coordinator, Acquisition and Logistics Organization, Danish Ministry of Defence, LtCol Jan Hanska, National Coordinator, Defence Command Finland, Planning Division (J5), Dr. Vivianne Jodalen, National Coordinator, FFI.

Forrest fra venstre:
Col. Jyri Kosola, Research Director, Defence Command Finland, Planning Division (J5), Steen Søndergaard, Director of Defence Research Center, Acquisition and Logistics Organization, Danish Ministry of Defence, Prof. Kenneth Ruud, Director General, Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Dr. Jens Mattsson, Director General, Swedish Defence Research Agency
Lt.Col Jouni Koivisto, Research Director, Finnish Defence Research Agency

Bagerst fra venstre:
Lt. Col Bård Erlend Galåen, Chief Strategic Cooperation, FFI, Mia Brandelius, International Cooperation, Swedish Defence Research Agency, Waseim Tousuf Alfred, National Coordinator, Acquisition and Logistics Organization, Danish Ministry of Defence, LtCol Jan Hanska, National Coordinator, Defence Command Finland, Planning Division (J5), Dr. Vivianne Jodalen, National Coordinator, FFI.