Flyvevåbnets mest moderne helikopter - Sikorsky MH-60R Seahawk er spækket med sensorer.

Flyvevåbnets mest moderne helikopter - Sikorsky MH-60R Seahawk er spækket med sensorer. Foto: Mathias Christensen, Forsvaret.

Af Jan Schelbech, FMI KOM

 

Tilhørerne sidder stille, oplyst af projektorens lys, i biografsalen hos FMI. Ved pulten står en softwareingeniør fra Terma, der præsenterer virksomhedens JIMAPS-system - et komplekst C4ISR-system (Command, Control, Communications, Computers Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

 

Det handler om situational awareness. JIMAPS kan samle efterretninger i et integreret it-netværk, hvor informationer kan deles på tværs af militære enheder. De nærmere detaljer er klassificerede. Det er til gengæld ikke afgørende for denne fortælling. Det er tilhørerne til gengæld. De er alle tekniske sagsbehandlere i FMI og arbejder med tekniske sensorsystemer, der kan levere data til JIMAPS.

 

Sensorforum - katalysator for videndeling

I det daglige sidder de med indkøb og drift af elektro-optiske sensorer og kameraer til henholdsvis Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Det er alt fra optiske sigtemidler til finskytter til komplekse kameraer i høj opløsning og i forskellige bølgelængder til flyvevåbnets flystel eller søværnets skibe.

 

De tekniske sagsbehandlere arbejder med højt specialiseret udrustning og udstyr, der skal anvendes på fremtidens kampplads i de respektive værn, som sagsbehandlerne arbejder med i FMI. Historisk har sagsbehandlerne ikke haft meget samarbejde, men det er der ændret på nu.

 

Ole Hestbæk Sønderup er teknisk sagsbehandler i FMI kapacitetsansvarlig Land.

Ole Hestbæk Sønderup er teknisk sagsbehandler i FMI kapacitetsansvarlig Land.

Ole Hestbæk Sønderup fra Kapacitetsansvarlig Land (KALA) har taget initiativ til Sensorforum, hvor hans kolleger på tværs af FMI kan dele viden og erfaringer med arbejdet med elektro-optiske sensorer og ikke mindst med indkøb og drift. Han identificerede nemlig et behov for tværgående videndeling i FMI.

 

Skjult viden i FMI

"Det er måske, fordi jeg går rundt i huset og snakker med folk, og har et bredt netværk i forvejen. Og jeg kan se, at der sker nogle ting i de andre divisioner, som vi kan have glæde af i Kapacitetsansvarlig Land (KALA) og omvendt. Vi sidder også ofte med nogle af de samme problemstillinger i det daglige," siger Ole Hestbæk Sønderup, der er teknisk sagsbehandler i KALA.

 

Selvom de tekniske løsninger er vidt forskellige, har sagsbehandlere mange af de samme snitflader og udfordringer i det daglige. Det er alt fra samarbejde med det operative niveau, udarbejdelse af kravsspecifikationer på anskaffelser og komplekse udbudsregler til test af materiel og vedligehold samt samarbejdet med leverandører.

 

"Der er meget skjult viden i organisationen. Så kan man lave noget vidensdeling på tværs, kan det være relevant for os alle. Selvom jeg har været her i mange år, oplever jeg jævnligt, at der er noget nyt, jeg ikke ved om vedligehold eller et værksted, der kan noget særligt. Eller en medarbejder i huset, der sidder med en eller anden specialviden på et område, som også berører sensorer," fortæller han.

 

Kommet for at blive

Sensorforummet har haft stor succes siden dets opstart i januar sidste år, med deltagelse af cirka 20 til 25 tekniske sagsbehandlere på hvert møde. Møderne bliver afholdt fire gange om året. Emnerne kan knytte sig tæt til elektro-optiske sensorer, men der kan også blive indbudt gæster fra erhvervslivet og fra særlige fagpersoner i og udenfor FMI.

 

"Jeg synes faktisk, det er en succes," Siger Ole.

 

Han tilføjer, "Det vigtigste er måske ikke, hvad vi kan dele af viden med hinanden. Men det er de tanker, det sætter i gang hos folk. På det første møde havde vi omkring 20 deltagere. Da folk var bænket nede i biografen, gik snakken hurtigt. Der blev diskuteret på kryds og tværs allerede inden vi var kommet i gang med det første møde. Fordi, hvad gør I med den der helikopter? Hvordan laver I trådløs video? Og så kørte snakken. Og det var super interessant. Det viser bare relevansen af Sensorforum," fortæller Ole Hestbæk Sønderup.

 

Videreudvikling og fremtidige planer

På trods af det aktuelle fokus på elektro-optik sensorer og kameraer, er der tanker om en fremtidig udvidelse af Sensorforum til andre tekniske områder, hvor sensorer registrerer og måler fysiske egenskaber eller ændringer i miljøet omkring dem. Hvor målinger bliver omsat til elektriske signaler eller andre former for data, som derefter kan anvendes af systemer til registrering, overvågning eller styring af processer.

 

Ole Hestbæk Sønderup understreger også vigtigheden af forståelsen for andre teknologier, som ikke umiddelbart virker relaterede til sensorer. Termas gennemgang af JIMAPS er et godt eksempel på, at Sensorforum ikke kun handler om begrænsede sensortekniske emner.

 

"Det har måske ikke direkte relevans, men det er det vores sensorsystemer i de tre værn skal kunne spille ind i – blandt andet," siger han.

 

Hans initiativ viser, hvordan etablering af netværk og videndeling på tværs af organisationen kan forbedre samarbejdet og forståelsen for komplekse teknologier, og det understreger behovet for at tænke på tværs af traditionelle siloer for at møde fremtidens udfordringer, i et Forsvar der bliver mere integreret og komplekst på tværs af værn, hvor førerne skal kunne styre deres enheder i forskellige domæner på samme tid.