FMI kronelogo

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.

Af FMI KOM

 

Anskaffelsen sker i tillæg til opbygning af en indledende luftværnskapacitet til Hærens 1. brigade, som aftalt i første delaftale under forsvarsforliget 2024-2033. Der er i anden delaftale afsat 19-25 mia. kr. i forligsperioden til opbygning af jordbaseret luftforsvar.

 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) igangsætter nu en markedsundersøgelse for anskaffelse af jordbaseret luftforsvar. Markedsundersøgelsen skal skabe grundlag for den videre anskaffelsesproces og indledes med en bekendtgørelse af en såkaldt Request for Information (RFI) på EU’s udbudsportal - Tenders Electronic Daily (TED).

 

Bekendtgørelsen indeholder en beskrivelse af Forsvarets overordnede krav, herunder en række spørgsmål vedrørende en dansk jordbaseret luftforsvarsløsning. Svarene på den bekendtgjorte RFI vil indledningsvist danne grundlag for eventuel yderligere dialog, hvor formålet blandt andet er, at kvalificere mulige luftforsvarsløsninger i forhold til Forsvarets behov og i sidste ende, at kunne skabe det nødvendige grundlag for en efterfølgende anskaffelsesproces.