Torsdag 23. maj 2024 gennemførte Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse sammen med Beredskabsstyrelsen en vellykket iklædningsøvelse hos Air Transport Wing i Aalborg.

Beredskabsstyrelsen stillede en deling værnepligtige til rådighed for Iklædningsøvelsen

I Forsvaret skal vi altid stå klar, og nogen gange med meget kort varsel. Derfor blev der gennemført en iklædningsøvelse, som gik ud på, at der i al hast skulle sendes redningspersonel fra Arktisk Beredskabsstyrke til Grønland i forbindelse med en orkan.

 

I en sådan situation er det Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) opgave at udlevere uniformer og udrustning til den pågældende styrke. Under denne øvelse var det værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen, der skulle udrustes til arktisk indsats.

 

Claus Jaobsen fra Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen fortæller efter øvelsen, at det er vigtigt for dem at være forberedt på alle scenarier i hele rigsfællesskabet.

 

”I dag har vi været med til at gennemføre en succesrig øvelse. Den her type øvelse er med til at belyse, hvor der er processer, der kan optimeres. I Beredskabsstyrelsen er vi glade for at samarbejde med FMI om at øve de her vigtige processer, så vi altid kan står klar med et stærkt beredskab”, siger han.

 

 

Stresstest af personellet

Iklædning af Forsvaret og Beredskabet er en af opgaverne for FMI’s Supply Chain Division, og denne øvelse var dermed en stresstest af divisionens evne til at udlevere uniformer med meget kort varsel.

 

Med som observatør af øvelsen var FMI’s materieldirektør, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, der efter en veloverstået øvelse var tilfreds med, hvordan den udspillede sig.

 

”I dag har vi afprøvet vores organisations evne til at udruste personel til Arktisk Beredskabsstyrke, som kan udsendes fra Danmark til assistance i Grønland. Øvelsen i dag fandt sted uden varsel for de involverede fra FMI’s Supply Chain Division. Dagens øvelse viser, at FMI kan iklæde en styrke med meget kort varsel, hvilket er meget tilfredsstillende. I den nuværende sikkerhedspolitiske situation er det vigtigt, at FMI hurtigt kan udruste enheder - dette kan være til Arktisk Beredskabsstyrke, som under denne øvelse, eller det kan fx være til Totalforsvarsstyrken. Stor tak til Beredskabsstyrelsen for deltagelsen i dag,” sagde Kim Jesper Jørgensen på dagen.

 

FMI’s materieldirektør, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen overværede iklædningsøvelsen.

 

Også chefen for Supply Chain Divisionen oberst Peter Gutfeld var tilfreds med, hvordan dagen forløb. Arbejdet med at planlægge øvelsen har været længe undervejs, og han var derfor tilfreds med at se et positivt udkom af den lange optakt.

 

”Vores øvelse i dag er forløbet, som vi håbede, den ville. Det er tilfredsstillende at se, at vi på tværs af organisationen kan få denne slags øvelse til at lykkes på denne måde. Alle parter har lagt et stort stykke arbejde i planlægningen og eksekveringen af denne dag, og det kan de godt være stolte af”, siger han.