F361 i dok på FAYARD

F361 Iver Huitfeldt i dok på FAYARD. Foto: FMI

Af FMI KOM

 

Torsdag 18. januar var repræsentanter fra ikke mindre end 12 danske værfter mødt op i FMI for at underskrive en syv-årig rammeaftale indeholdende 28 nye delaftaler med de 12 værfter, som fremover skal vedligeholde Søværnets skibe.

 

Med rammeaftalen reduceres mængden af store, længerevarende udbudsprocesser, som i stedet erstattes af miniudbud mellem de 12 værfter, der har skrevet under på delaftalerne. Det betyder en forenkling af de processer, der er forbundet med at sende skibe på værft, hvilket i sidste ende er med til at sikre, at alle Søværnets skibe vedligeholdes, så snart det er nødvendigt samt en større gennemskuelighed for værfterne, som skal byde ind på de kommende opgaver. Det er derudover en fordel, at aftalerne underskrives med danske værfter, så arbejdet med at vedligeholde danske krigsskibe fastholdes i Danmark.

 

Underskrift af rammeaftale

Ny rammeaftale underskrives. Foto: FMI

Delaftalerne blev fra FMI side underskrevet af generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, chef for FMI, og han er glad for den nye rammeaftale, som sikrer en større smidighed i processerne for skibsvedligehold:

 

”Jeg ser frem til det samarbejde med værfterne, som disse nye aftaler vil danne baggrund for. Vi har haft god nytte af de tidligere aftaler fra 2017, og ser frem til at kunne arbejde videre på samme måde. Delaftalerne og miniudbuddene, der vil følge, er med til at sikre, at vores skibe fortsat er i stand til at løse sine opgaver”, siger chefen for FMI.

 

Underskrift af rammeaftale

Foto: FMI

Projekt startede i 2015

Ideen med at samle flere aftaler i én rammeaftale startede allerede i 2015. Her igangsatte FMI et udbud af kategoriprogrammer, der skulle være med til samle ensartede opgaver i puljer. Formålet var at mindske mængden af udbudsprocesser, der skulle gennemføres. Et af de mange kategoriprogrammer var at samle skibsvedligeholdelsen for alle forsvarets skibe. Derfor blev programmet kaldet P SKIB etableret, og i 2017 blev der underskrevet en syv-årig rammaftale med 10 danske værfter, der på lige vis med den netop underskrevne aftale skulle sikre smidighed og hastighed i udbudsprocesserne. Projektet viste sig at være fuld af succes, med mere end 100 gennemførte miniudbud i den forløbne periode.


De nye aftaler træder i kraft i januar 2024 og løber i syv år.

 

F361 i dok på FAYARD

F361 i dok på FAYARD. Foto: FMI

 

F341 i dok på Orskov

F341 i dok på Orskov. Foto: FMI

Ny rammeaftale

De 12 danske værfter, som der er lavet en rammeaftale med, er:

 

 • Assens
 • Petersen & Sørensen (Svendborg)
 • Hirtshals Yard A/S
 • Faaborg
 • JOBI
 • SØBY
 • FAYARD
 • ORSKOV
 • HVIDE SANDE
 • GRENAA
 • Brdr. Petersen Gilleleje
 • Karstensens Skibsværft