FMI kronelogo

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.

Symposiets røde tråd vil være et udvalg af de hyppigst nævnte udfordringer, man kan opleve som leverandør i forsvarsindustrien, hvor symposiets program vil indeholde oplæg om konfigurationsstyring, indsigt i og forebyggelse mod Counterfeit dele, håndtering af reklamationer samt informativt oplæg om emnerne Bod & Misligholdelse. Emnerne kan præsentere en udfordring hvert for sig, men kan også være i tråd med hinanden; i såvel etablerede som udviklings/innovationsprægede produkter.

 

Symposiet er primært henvendt til kvalitetsledere/-repræsentanter fra dansk forsvarsindustri, og ledere/repræsentanter for forskning & udvikling inden for dansk forsvarsindustri og det akademiske miljø. Symposiet gennemføres i FMI, Lautrupbjerg 1-5, Ballerup med 80 pladser efter først til mølle princippet. Oplæggene gennemføres også via Microsoft Teams.

 

FMI kontaktperson er kvalitetsinspektør Kevin Doyle, som kan kontaktes på telefon +45 2147 6410 og på e-mail: fmi-sd-qa07@mil.dk.

 

Se invitationen her (pdf)

 

 

 

Program

 

1115-1145: Ankomst (der vil blive serveret let spise & drikke)

 

1145-1200: Introduktion & praktisk info – v. Chef QA / NQAA, Orlogskaptajn Michael Bruun

 

1200-1215: Velkomst – v. Chef for FMI, Generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen

 

1215-1230: Status for 2110 certificeringer – update v. Helle Birkebæk Sørensen, FMI

 

1230-1245: Status for ISO 9001 – update v. Kasper Mühlbach, Dansk Standard

 

1245-1325: Konfigurationsstyring – oplæg ved Andreas Juel Lyng, FMI (inkl. Q&A)

 

1325-1405: Counterfeit – oplæg ved Marco Palludan Villa, FMI (inkl. Q&A)

 

1405-1420: Pause - Kaffe & Kage

 

1420-1500: Reklamationer – oplæg v. Lene Ussing, FMI (inkl. Q&A)

 

1520-1600: Bod & Misligholdelse – oplæg v. Mathilde Snedled, FMI (inkl. Q&A)

 

1600-1615: Afrunding og afgang