Major Brian F. Pedersen er en af forsvarets fremmeste eksperter på NATO-standardiseringsområdet.

Major Brian F. Pedersen er en af forsvarets fremmeste eksperter på NATO-standardiseringsområdet.

Af Jan Schelbech, FMI KOM

 

Det lyder som komplekst og tørt stof. Det er det i virkeligheden også. Men krigen i Ukraine og ikke mindst de mange våbendonationer til det krigshærgede land har vist vigtigheden af at have standarder for ammunition og materiel.

 

Fælles standarder spiller en afgørende rolle på kamppladsen, hvis man skal sikre en effektiv anvendelse af militære styrker og våben. For slet ikke at tale om de militære doktriner i forbindelse med uddannelse, træning og indsættelse af militære enheder.

 

De såkaldte NATO STANAG (Standardization Agreements) har fået en ny og større bevågenhed på alle niveauer. Ikke mindst i kraft af krigen i Ukraine, hvor NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg har understreget vigtigheden af at afklare Ukraines overgang til NATO-standarder: Et samlet kompleks af aftaler med over 1400 NATO-standarder, og antallet er stigende.

 

Workshop for forsvarsindustrien

I sammenhæng med FMI workshoppen for forsvarsindustrien handler det dog om materiel og udrustning efter NATO-standarder, og ikke mindst danske virksomheders muligheder i forbindelse med NATO STANAG. Major Brian Friis Pedersen er sagsbehandler for Forsvarets Standardiseringskontor, der ligger under FMI Industrikontoret. Han har taget initiativ til en workshop for den del af industrien, der leverer eller gerne vil levere udrustning og materiel til Danmarks forsvar og andre NATO-lande.

Standarder og certificeringer er ikke ukendte begreber for den danske industri, men ideen med workshoppen er at udbrede kendskabet til NATO-standardisering og EU-standardisering på det militære område, som vi lige er startet op på i 2023.
Vi vil vise, at forsvaret arbejder aktivt på området, og at vi gerne hjælper med råd og vejledning på standardiseringsområdet, hvis virksomheder gerne vil levere materiel til forsvaret.

siger Brian Friis Pedersen

Klodserne skal passe sammen

Det giver grundlæggende sig selv, at hvis man vil være underleverandør til Lego og producere de ikoniske klodser, så skal de passe på mål. Det samme gør sig gældende i NATO, hvor interoperabilitet er nøgleordet.

 

NATO-standardiseringsorganisationen er en kompleks størrelse med et utal af forskellige arbejdsgrupper og underliggende komiteer med hvert deres faglige område. Samtidig kan man ikke bare slå NATO-standarder op på internettet. En del NATO STANAG er klassificerede.

 

Indflydelse på NATO-standarder

Derfor har Brian Friis Pedersen gjort en dyd ud af at briefe virksomhederne om NATO-strukturen på standardiseringsområdet. Viden om standarder kan være afgørende for virksomheders mulighed for at vinde et udbud på udrustning og materiel.

 

"Hvem er det, der bestemmer, hvilke standarder skal indgå i de forskellige projekter, som virksomhederne arbejder med? Hvordan kan man få indflydelse på de standarder? Hvordan kan man være en del af og byde ind med en god idé til en standard, man gerne vil have ind under et emneområde? Mange af de spørgsmål kan vi hjælpe virksomhederne med," fortæller Brian Friis Pedersen.

 

Med i standardiseringsarbejdet

Det tager typisk 22 måneder fra standardiseringsforslaget og til implementeringen. I forsvaret har man implementeret cirka 66 procent af de udgivne NATO STANAG, der eksisterer i skrivende stund. Det er ikke alle standarder, der er relevante for forsvaret eller for de andre mindre NATO-nationer. Det er eksempelvis få medlemslande i NATO, der har hangarskibskapabilitet. Standarder på det område er naturligvis ikke implementeret i det danske forsvar.

 

Et vigtigt budskab til den danske forsvarsindustri er, at industrien kan få indflydelse og hjælp til arbejdet med standarder i NATO. Der sidder eksperter med ved bordet fra FMI i flere af NATO’s standardiseringskomiteer. Virksomheder med særlig viden om et teknisk emneområde har også mulighed for at bidrage med input og dermed være på forkant med udviklingen i NATO.

 

Gevinst for alle parter

Brian Friis Pedersen betragter den første standardiseringsworkshop i FMI som en succes. Mailboksen er fyldt, og der har været travlhed på telefonen.

 

"Det er også hjælp til selvhjælp. Hvis forsvarets danske leverandører har et godt indblik i relevante NATO STANAG inden for deres område, kan vi forhåbentlig lette arbejdet med kravspecifikationer og udbud på materiel til gavn for forsvarsindustrien, og også for forsvaret," siger Brian Friis Pedersen.

 

NATO STANAG (Standardization Agreement)

En STANAG er et dokument, der registrerer en aftale mellem flere eller alle NATO-medlemslande om at implementere en standard.

STANAG sikrer interoperabilitet mellem medlemslandenes militære styrker, hvilket er afgørende for effektivt samarbejde og koordination.

Behovet for standardisering blandt allierede blev anerkendt allerede i 1950, et år efter NATO blev oprettet. Som en konsekvens blev Military Standardization Agency (MSA) oprettet i 1951. Den første NATO-standardiseringsagentur, Military Standardization Agency (MSA), blev etableret den 15. januar 1951.

NATO STANAG dækker en bred vifte af tekniske specifikationer for udstyr og fælles praksis. Nogle eksempler inkluderer udstyr og procedurer for luft-til-luft tankning; fælles størrelser, sikkerhedsregler og tests for at gøre ammunition udskiftelig; specifikationer for at gøre nationale kommunikationssystemer kompatible; og formater for at lette deling af efterretninger og anden information.