Arbits produkter vil spille en central rolle i den omfattende digitaliseringsopgave, vi står over for, og som får afgørende betydning for Forsvarets operative virke, fortæller chefen for FMI, som her ses sammen med Arbits CEO, Rasmus Borch, ved underskriften af rammeaftalen.

Chefen for FMI, ses her sammen med Arbits CEO, Rasmus Borch, ved underskriften af rammeaftalen.

FMI har I mange år haft et godt samarbejde med den danske virksomhed Arbit, et samarbejde som fortsat styrkes gennem en ny 20-årig rammeaftale på cross domain løsninger (CDS) til Forsvaret. Løsninger, som kommer til at bidrage til den fortsatte modernisering af Forsvarets digitale løsninger med fokus på netværkssikkerhed fra HQ serverum og helt ud til de pansrede operative enheder.

 

”At kunne beskytte og udveksle data, informationer og efterretninger sikkert og hurtigt på tværs af klassificerede domæner, er et altafgørende parameter for succes. Det er på den baggrund, at vi nu indgår et strategisk samarbejde med Arbit, så vi sikrer en effektiv sammenhæng mellem Forsvarets systemer og netværk på tværs af land, sø og luft,” siger generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Han fortsætter:

 

”Arbits produkter vil spille en central rolle i den omfattende digitaliseringsopgave, vi står over for, og som får afgørende betydning for Forsvarets operative virke.”

 

Et langt udviklingssamarbejde

Samarbejdet mellem FMI og Arbit Cyber Defence startede omkring 2015, hvor en cross domain løsning (CDS) til Hæren skulle udvikles. Allerede året efter stod Arbit klar med en løsning, som blev testet operativt sammen med FMI ved NATO-øvelsen Bold Quest i det varme og meget fugtige Savannah i det sydlige USA. Efter en grundig evaluering fra øvelsen indgik FMI og Arbit i 2017 en rammeaftale om udvikling af en RUGGED Gateway, hvor er række krav skulle opfyldes.

 

Arbit gik straks i gang med udviklingen, og mindre end to år senere var en RUGGED udgave af IEG (Information Exchange Gateway) klar til acceptance test. Denne gang blev systemet afprøvet under NATO-øvelsen i det kolde snedækkede Finland. Her var testen Joint Fires Interoperability og artillerisystemer fra forskellige lande og forskellige klassifikationer, som skulle kommunikere med hinanden. Efter en succesfuld test blev løsningen RUGGED IEG Gateway nationalt godkendt. I samarbejde med Arbit udvikler FMI nu en række løsninger, hvori yderligere CDS-løsninger indgår.

 

Teknologisk forsyningssikkerhed med dansk forsvarsindustri

Forsvaret fortsætter dermed sit mangeårige samarbejde med Arbit, som også leverer produkter og løsninger til hele Skandinavien og flere andre europæiske lande. Valget af en dansk leverandør er med til at sikre, at teknologisk know-how forbliver på dansk jord, og kan ses som et led i prioriteringen af den samlede forsyningssikkerhed for Forsvaret.

 

”Denne aftale bekræfter hele formålet med Arbit nemlig at udvikle verdensklasse teknologi, der er med til at beskytte Danmark,” slår Rasmus Borch, CEO Arbit, fast.

 

Chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, underskrev den 20-årige rammaftale med den danske virksomhed Arbit.

Chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, underskrev den 20-årige rammaftale med den danske virksomhed Arbit.

Fakta om Arbit

Arbit Cyber Defence oplyser, at de er en 100 % dansk virksomhed, som siden 2006 har leveret Cross Domain løsninger til Forsvaret, Politiet og andre centrale myndigheder i det meste af Europa.

 

Arbits produkter, der er baseret på kvanteteknologi, har den højest opnåelige certificering fra den tyske sikkerhedsmyndighed BSI, og er akkrediteret af Center for Cybersikkerhed op til NATO COSMIC TOP SECRET.