Anskaffelse af nye mobile radarer til luftrumsovervågning

Mobil luftovervågningsradar

Af FMI KOM

 

Der var smil over hele linjen, da både generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, chefen for FMI, og viceadmiral Jan Willem Hartman, chefen for den hollandske Materiel og IT Kommando COMMIT (Commando Materieel en IT), underskrev aftalen om anskaffelse af fem nye Multi Mission Radarer (MMR) fra Thales. De nye radarer skal anvendes til luftrumsovervågningen i Danmark.

 

”Jeg er meget glad for, at vi nu anskaffer nye, mobile radarer til luftrumsovervågning. Dette er en avanceret kapacitet, som Forsvaret har hårdt brug for, ikke mindst i den nuværende alvorlige sikkerhedspolitiske situation. Det glæder mig samtidig, at vi anskaffer radarerne gennem en aftale med det hollandske forsvar, hvilket giver os en hurtig leverance til en konkurrencedygtig pris. Dette er et eksempel på, at vi i FMI ændrer vores måde at anskaffe på, så vi i stedet for traditionelle, tidskrævende udbud vælger hurtigere anskaffelsesmetoder, i dette tilfælde sammen med vores nære allierede Holland”, siger generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen.

 

Viceadmiral Jan Willem Hartman lægger også stor vægt på vigtigheden af samarbejde:

 

”Samarbejde er vigtigt, især blandt de mindre lande i Europa. Anskaffelsen af MMR er et eksempel på, hvordan allierede kan hjælpe hinanden med at styrke deres forsvar ved brugen af interoperabelt materiel. Derudover er det en fordel, at både Danmark og Holland har identiske konfigurationer af radarerne, da dette muliggør samarbejde om identiske fremtidige opdateringer og support,” siger chefen for den hollandske Materiel og IT Kommando.

 

 

Softwarebaseret og yderst mobil radar

Radarerne er såkaldte Multi Mission Radarer, som kan løse flere typer overvågningsopgaver i kraft af radarernes avancerede software. I det danske forsvar skal radarerne bruges af Flyvevåbnet til overvågning mod fly, men i bl.a. Holland købes de også til artilleripejling, altså detektion af fjendens artillerigranater og dermed positionen af de fjendtlige kanoner, der har afskudt granaterne. I Danmark skal de nye mobile radarer supplere de nuværende store stationære raderer, så overvågningen af det danske luftrum – særligt i de lavere højder – forbedres i forhold til at detektere både fly, helikoptere, droner og missiler.

 

Selve radaren leveres baseret på en standard 20” containerramme, som enten kan placeres på jorden eller monteres på forsvarets lastvogne. Da selve radaren hurtigt kan stilles op og pakkes sammen for at skifte stilling, er den samtidig yderst mobil. De nye radarer skal erstatte Forsvarets nuværende mobile RAC-3D-radarer samt luftvarslingsdelen på Scanter 4000-radarerne.

 

Anskaffelse af nye mobile radarer til luftrumsovervågning

Mobil luftovervågningsradar

Fakta

Valget af anskaffelsen gennem den hollandske stat er sket på baggrund af en grundig markedsanalyse, som har vist, at ikke blot opfylder GM 200 MM/C fra Thales alle de operative og tekniske krav, men det er også via denne aftale, at vi kan få de nye radarer hurtigst leveret. De radarer vi får leveret er derfor identiske med den af Holland valgte konfiguration.