SitaWare Edge

Soldat med SitaWare. Foto: Brian Djurslev, NATO SNMCMG1

Med underskrivelsen af en ny strategisk rammeaftale udbygger forsvaret sit mangeårige samarbejde med den danske softwarevirksomhed Systematic, der har udviklet kommando-kontrol-systemet SitaWare. Systemet anvendes i mere end 45 lande verden over – herunder af den amerikanske hær og det tyske forsvar.


SitaWare har været benyttet i den danske hær siden 2008, og med den brede rammeaftale kommer forsvaret til at modernisere sammenhængen af de operative it-systemer i Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen mv. Systematic skal ligeledes bidrage til den fremtidige udvikling af nye sikkerheds- og infrastrukturløsninger.


Dermed får den samlede SitaWare-programpakke en vigtig, strategisk betydning for det danske forsvar og dets samlede operationelle virke. Det er ikke tilfældigt:


”SitaWare har spillet en central rolle i forsvarets digitalisering de sidste 15 år, hvor Systematic har været en værdifuld samarbejdspartner for FMI. Vi står over for en omfattende digitaliseringsopgave, som får afgørende betydning for forsvarets fremtidige operationelle virke. Det er på den baggrund, at vi nu indgår et længerevarende, strategisk samarbejde med Systematic, så vi sikrer effektiv datasammenhæng og dataudveksling af forsvarets operative systemer på tværs af alle værn,” siger generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

 

Kontraktunderskrivning med Systematic

Kontraktunderskrivning med Systematic. Foto: FMI

Underskriften med danske Systematic er i tråd med den forsvarsindustrielle strategi og et nødvendig skridt i en fremtidig udvikling, hvor opgaver og ressourcer kommer under pres. I en ny virkelighed efter Covid-19 og Ruslands invasion er der øget fokus på forsyningssikkerhed inden for forsvarsindustrien. At have teknologisk ”know how” på dansk jord kan ses som en del af den samlede forsyningssikkerhed for forsvaret.

 

Multidomæne Operationer

Med den strategiske aftale kan Systematic spille en større rolle i leverancekredsløbet til forsvaret, og FMI kan trække på hele Systematics erfaring og viden inden for C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).


C4ISR-systemer indsamler, behandler og visualiserer data, information og efterretninger hurtigt og præcist, hvilket understøtter føring af kampen. Der er derfor en tæt sammenhæng mellem evnen til at levere C4ISR-systemer, og forsvarets evne til at indgå i Multidomæne Operationer (MDO) med udveksling af operationsdrevne data og informationer. Hvor de fleste operative koncepter førhen fokuserede meget på teknologi, ser Multidomæne Operationer ud til at blive mere planlægnings- eller føringsfokuserede, hvilket især understøttes af de kapaciteter, der leveres med C4ISR-systemerne.


Styrket samarbejde mellem NATO-landene

Systematic er i dag verdens største leverandør af kommando-kontrol-systemer til forsvarsbrug, og SitaWare anvendes i dag af de fleste NATO-lande og NATO-partnerlande.


”Vi har brug for at kunne samarbejde effektivt med vores allierede i NATO. Vores udsendte styrker har haft stor gavn af SitaWare, der også ved fælles NATO-øvelser har vist sig at være et effektivt redskab, som øger sikkerheden for de udsendte soldater og sikrer informationsdeling mellem de allierede enheder,” siger generalmajor Gunner Arpe Nielsen, chef for Hæren.


Han er ikke i tvivl om, at fremtidens forsvar er datadrevet, og at evnen til at integrere systemer og at anvende og udveksle data på tværs af værn og lande bliver afgørende for forsvarets effektivitet og den nationale sikkerhed.


”Set i det lys er den strategiske rammeaftale med Systematic et vigtigt skridt på vejen,” siger Gunner Arpe Nielsen.


For Systematics CEO Michael Holm har det stor betydning at bidrage til den fortsatte digitalisering og systemintegration af Danmarks operative kapaciteter og dermed være med til at fremtidssikre og styrke Danmarks forsvar.


”Vi glæder os til at videreudvikle og samle forsvarets løsninger, og i det hele taget understøtte den digitale transformation, som forsvaret er i gang med. Da SitaWare blev valgt som det centrale system i digitaliseringen af Hæren for 15 år siden, blev det startskuddet for en global eksportsucces for Systematic. Vi er oprigtigt taknemmelige for, at vi kan fortsætte vores gode samarbejde med det danske forsvar, som kickstartede eventyret for os,” siger Michael Holm.


Rammeaftalen omfatter bl.a. nye programmer, vedligeholdelse og support til forsvarets C4ISR-Suite.

 

 

Spørgsmål

Ved spørgsmål til ovenstående nyhed kan man rette henvendelse til FMI’s Presse- og Kommunikationssektion på telefon 72 81 40 41 eller send en mail til presse-fmi@mil.dk

Om SitaWare

SitaWare er Systematics C4ISR-software til forsvar over hele verden. C4ISR-systemer er Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. SitaWare fungerer som et avanceret, digitalt kort, som giver situationsoverblik, og lader enheder kommunikere og dele data med hinanden. Det kan anvendes af soldater på alle niveauer og i alle værn. Ud over situationsoverblik leverer SitaWare også beslutningsstøtte baseret på indsamling fra alle tilgængelige datakilder og ved hjælp af kunstig intelligens.

 

SitaWare gør det muligt at dele informationer mellem lande og deres koalitionspartnere, og anvendes i mere end 45 lande. Det bruges til støtte for en række missioner, herunder kamp, fredsbevarelse, humanitær bistand, evakueringer, katastrofehjælp og pandemibekæmpelse.


SitaWare-programpakken, anvendes af de fleste store NATO-lande og NATO-partnerlande, bl.a. USA, Tyskland, England, Letland, Danmark, Sverige, Finland, Australien, Schweiz og New Zealand.


SitaWare er skabt med det formål at øge sikkerheden for udsendte soldater, styrke alliancer og gøre det lettere at træffe velunderbyggede beslutninger i kritiske situationer.