It-direktørerne fra det finske, svenske, norske og danske forsvar mødtes torsdag d. 4. maj til Nordic Defence-netværksmøde

Nordic Defence-netværksmøde på Frederiksberg slot.

FMI Cyberdivision var vært ved arrangementet, der ikke alene fandt sted i historiske rammer på Frederiksberg Slot, men også foregik på et historisk afgørende tidspunkt kort efter Finlands optagelse i NATO – og med Sverige der, som de flere gange fremhævede i dagens løb, står og tripper på dørtærsklen.


De fire landes Chief Information Officers mødtes også sidste år, men i år er situationen afgørende forandret. Den tilspidsede sikkerhedssituationen kalder på et endnu stærkere engagement i samarbejdet omkring it og digitalisering for de nordiske landes forsvar, og mødet på Frederiksberg Slot var endnu et skridt i retning af skabelsen af et tæt nordisk netværk.


Oberst Claus Pertou Brixensen, fg. chef for Cyberdivisionen, siger:


"Vi værdsætter samarbejdet med vores kolleger i hele Norden, men i år var det selvfølgelig en helt særlig oplevelse at tage imod vores finske og svenske kolleger.


Det er stort, at Finland, og forhåbentlig snart begge lande, knyttes tættere til os gennem NATO-samarbejdet. Både Finland og Sverige er lande med en stærk tech-sektor, og de kan bidrage med viden og kræfter til det fællesnordiske samarbejde," siger han og fortsætter:


"Ultimativt vil et tæt og koordineret nordisk samarbejde omkring it sætte os i stand til at forsvare os mere effektivt mod cyber- og hybridangreb, ligesom vi vil kunne lære af hinanden i processen med at digitalisere vores forsvar. Derfor er møder som disse på alle måder af stor værdi", slutter Claus Pertou Brixensen.


Nordic Defence-netværksmødet blev afholdt for tredje gang, og det er tanken, at værtskabet skal gå på skift mellem landene.

 

Nordisk it-topmøde på Frederiksberg Slot

It-cheferne fra det finske, svenske, norske og danske forsvar mødtes torsdag den 4. maj til Nordic Defence-netværksmøde.