Danske F-35A -fly i hangarrette på Luke Air Force Base i USA. Foto: Forsvaret.

Danske F-35A-fly i hangarrette på Luke Air Force Base i USA. Foto: Forsvaret.

Det danske F-35 Program er bekendt med, at en F-35B-variant havarerede den 15. december 2022 i Fort Worth i USA hos producenten Lockheed Martin i forbindelse med testflyvninger forud for leveringen af flyet. Det internationale F-35 programkontor har meddelt, at som følge af havariet er testflyvningerne midlertidig stoppet som en naturlig del af havariundersøgelsen. Stoppet af testflyvningerne fører til et midlertidig stop i Lockheed Martins F-35-flyleveringer.


Formålet med havariundersøgelsen er at afdække problemet, finde årsagen og forebygge, at problemet opstår hos andre F-35-fly. Generelt drager F-35-brugerne, herunder Danmark, fordel af det internationale F-35 programkontors deling af sikkerhedsinformationer m.m. og håndtering af disse sager efter aftalte standarder.


Det internationale F-35 programkontor har i denne forbindelse udstedt et direktiv om flyveforbud for et mindre antal F-35-fly. Anvendelsen af disse fly er af programkontoret vurderet forbundet med høj risiko, og indtil relevante forhold er undersøgt og evt. korrigeret, har disse fly flyveforbud.


Ovennævnte flyveforbud omfatter ingen af de seks F-35A-fly, som Danmark har fået leveret på nuværende tidspunkt til brug for pilotuddannelse på Luke Air force Base i USA. Der arbejdes fortsat på at konkretisere evt. implikationer for de danske F-35A-fly på Luke Air Force Base. Som følge heraf anvendes disse fly indtil videre i reduceret omfang ud fra et forsigtighedsprincip.


Det næste og syvende danske F-35A-fly er planlagt leveret i februar 2023. Senere i 2023 leveres yderligere et antal fly til Danmark. På nuværende tidpunkt må det forventes, at leveringen af det syvende danske fly bliver påvirket af situationen. De præcise konsekvenser for leveringstidspunktet kendes ikke på nuværende tidspunkt, og det samme gør sig gældende for de efterfølgende leveringer i 2023.