FMI kronelogo

FMI

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) vil på denne baggrund iværksætte anskaffelser af materiel til Ukraine. Disse anskaffelser vil være styret af hensynet til Ukraines behov, væsentlige nationale sikkerhedsinteresser samt tempoet for anskaffelsen. Anskaffelserne vil selvsagt ske i henhold til gældende lovgivning.

 

Processen for varetagelse af donationspuljen er under udarbejdelse, hvorfor FMI endnu ikke er klar til at modtage henvendelser, tilbud og forslag til udmøntning af denne pulje. FMI vil kommunikere yderligere herom ultimo januar på denne side.

 

Mediehenvendelser bedes rettet til Forsvarsministeriet.