Skyrangertårne  fra Rheinmetall

Skyrangertårne

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har i samarbejde med Forsvarskommandoen (FKO), herunder Hærens faglige eksperter fra Danske Artilleriregiment, valgt det tyske firma Rheinmetalls Skyrangertårn til Hærens nye luftværn. Tårnets 30 mm maskinkanon er en såkaldt high velocity kanon, som sammen med missilsystem kan bekæmpe fly, helikoptere og droner. Med dette typevalg er der således taget højde for de seneste erfaringer fra bl.a. krigen i Ukraine. Analysearbejdet, som skal lede til valget af luftværnsmissiler, der skal monteres på tårnet, pågår stadig.

 

På billederne er vist eksempler på Skyrangertårne. Den præcise udformning af de danske tårne er ikke fastlagt endnu, hvorfor de danske tårne kan være anderledes end de tårne, der ses på billederne.

 

De danske Skyrangertårne skal monteres på pansrede mandskabsvogne af typen Piranha 5, da dette køretøj er standard i Hæren og opfylder krav til mobilitet og beskyttelse.

 

I det samlede luftværnssystem skal endvidere indgå søgeradarer, ildledelsescentraler og kommunikationssystemer. Det dansk firma Terma er ansvarlig for at integrere alle de nævnte elementer i et samlet luftværnssystem og levere dette til Hæren.

 

Chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, udtaler i forbindelse med valget af Skyranger:

 

"Det glæder mig, at vi med valget af Skyranger anskaffer det mest moderne luftværn til Hæren. Samtidig ønsker andre lande, herunder Tyskland, at anskaffe Skyranger, så vi vil kunne samarbejde med andre lande om uddannelse, ammunition, reservedele og løbende opdateringer af systemet. Næste skridt er at vælge det luftværnsmissil, der skal indgå i systemet."

 

Valget af det nye tårn og den nye maskinkanon er sket på baggrund af Hærens operative krav til luftværnskapaciteten. Skyrangersystemet består af selve maskinkanonen, et missilsystem samt ildledelse. Disse tre elementer er integreret i et pansret tårn, som monteres på pansrede mandskabsvogne af typen Piranha 5.

 

Markedsanalysen, som FMI har udført, viser, at Skyranger med 30 mm maskinkanon er det system, der bedst kan levere en løsning, som opfylder FKO’s operative krav og lever op til NATO’s krav på området. Derfor har FMI i dag udsendt en såkaldt profylaksebekendtgørelse, hvilket betyder, at FMI peger på en forhandling med og direkte tildeling til Rheinmetall om denne anskaffelse. I de næste 10 dage vil der være det, der kaldes en stand still-periode, hvilket betyder, at FMI først officielt kan underskrive en aftale med den tyske virksomhed, når stand still-perioden er afsluttet. Anskaffelsen sker som en del af det indeværende for-svarsforlig 2018-2023.

FAKTA

Hvad skal luftværnssystemet leve op til
Systemet skal beskytte landmilitære enheder op til brigadestørrelse, herunder kommandostationer mv. i brigadens operationsrum. Den nye luftværnskapacitet til Hæren skal efterleve NATO’s styrkemål til Danmark på området Very Short Range Air Defence:

 

For at opfylde kravene skal luftværnskapaciteten som minimum omfatte et kommando- og kontrolsystem, hvilket baseres på Termas C2-system, kortrækkende våbensystemer samt sensorer til varsling og identifikation.
Luftværnskapaciteten skal ligeledes være dimensioneret til at kunne indgå som en integreret del i brigadens operationer i det samlede luftforsvar, herunder kunne samarbejde med andre luftværnssystemer, i rammen af et såkaldt lagdelt luftforsvar, fx gennem anvendelse af standardiserede kommunikationssystemer.