Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse hovedkvarter i Ballerup

FMI hovedkvarter i Ballerup. Foto: FMI KOM

Af Jan Schelbech, FMI KOM

 

Derfor har FMI taget initiativ til informations- og dialogmøder mellem Forsvarets Efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste, Center for Cybersikkerhed og danske virksomheder og interesseorganisationer. Det første møde blev afviklet tirsdag den 14. november.

 

Formålet er at øge virksomhedernes og mulige leverandørers opmærksomhed på det trusselsbillede, der er til stede i Danmark. Cybersikkerhed har i høj grad været et vigtigt fokusområde i takt med hændelser og angreb mod både offentlige og private virksomheder i de senere år, men fysisk sikkerhed og opmærksomhed på industriel spionage spiller også en væsentlig og måske mere overset rolle.

 

Møder om det aktuelle trusselsbillede skal ses i forlængelse af det stærke samarbejde, der i forvejen eksisterer mellem FMI og de dansk forsvarsindustrielle virksomheder. Og det er også i tråd med Regerings strategi for dansk forsvarsindustri (RSFi).

 

”Det er et udtryk for den opmærksomhed, der er på forsvarsområdet og Danmarks nationale sikkerhed. Vores opgave er også at understøtte virksomhedernes behov, men sikkerhed spiller også en afgørende rolle for forsvarets anskaffelser og drift af militære kapaciteter. Derfor vil vi gerne støtte vores danske leverandører – også med råd og vejledning om trusselsbilledet. Samtidigt har vi et ønske om, at virksomhederne får mulighed for en dialog med efterretningstjenesterne,” siger Lars Salquist, chef for strategiafdelingen i Udviklings- og Koordinationsstaben i FMI.

 

Læs mere i Vejledning om virksomhedssikkerhed (pdf) udgivet af FE (fe-ddis.dk)

 

 

Du kan også læse mere om trusselsbilledet i Danmark via følgende links:

 

FE Risikovurdering (fe-ddis.dk)
PET Publikationer | Politiets Efterretningstjeneste (pet.dk)
Center for Cybersikkerhed Cybertruslen mod Danmark (cfcs.dk)