F-35 Kampfly

F-35 Kampfly. Foto: Søren Sahl Jeppesen

Af journalist Jan Schelbech, FMI KOM

 

"Tillykke, men dette er ikke en afslutning – det er kun begyndelsen," siger Dale Hensley fra Lockheed Martin til deltagerne, der sidder omkring bordet i Danmarks historiske forretningscentrum – Børsen på Slotsholmen, som Dansk Erhverv har stillet til rådighed for dagens arrangement.

 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) deltager også denne dag i juni, men mere som observatør. FMI har faciliteret kontakten mellem Lockheed Martin og de danske virksomheder sammen med erhvervsorganisationer og Erhvervsstyrelsen. FMI skal også hjælpe virksomhederne med de nødvendige sikkerhedsgodkendelser, men har ikke noget med kontrakterne at gøre; dét er mellem virksomhederne og Lockheed Martin.

 

Mødet er mere en workshop for virksomhedslederne end en formel fejring af deres nye kontrakter med kampflyproducenten.

 

Workshop ifm. rammeaftale

 

Trescal, Seasight Solutions, Elements Metech, Aviogel Global Service (AGS)- JH Diesel og Gorms Køleservice har flere ting tilfælles, herunder at være højt specialiserede tekniske virksomheder og nu meget specifikt, at de er en del af Lockheed Martins servicenetværk i forbindelse med F-35-kampflyprogrammet, kaldet PSPn: Product Service Provider Network angående ground support equipment.

 

Viden og kompetencer – ikke størrelse

Virksomhederne skal støtte Forsvaret og stå for en del af den vigtige vedligeholdelse og kalibrering af jord- og støtteudstyr til F-35-kampflyet på Flyvestation Skrydstrup.

 

Samtidigt er virksomhederne gode eksempler på, at man ikke behøver at være en stor eller erfaren forsvarsleverandør for at komme i betragtning som samarbejdspartner. Man skal bare være dygtig til det, man laver.

 

"For Lockheed Martin er det vigtigt at arbejde sammen med lokale virksomheder. Omkostningerne ved at sende materiel udenlands øger ikke kun reparationstiden for de operative enheder, men forøger også de økonomiske omkostninger betragteligt. Lokale partnere sikrer også, at vi har de nødvendige tilladelser og certificeringer i Danmark. Derfor er der store fordele ved at anvende lokal industri. Både økonomisk og logistisk," siger Dale Hensley, Non-Air Vehicle Product Support Integrations Lead fra Lockheed Martin.

 

Tæt på at opgive projektet

Det kræver dog en vis form for ihærdighed at blive en del af PSPn. Lockheed Martins standarder og krav til underleverandører og samarbejdspartnere er meget høje. Det handler ikke mindst om, at virksomheder skal overholde strikse standarder for it- og cybersikkerhed, hvilket er vigtigt for enhver industri, men som spiller en helt særlig rolle i forsvarsindustrien.

 

Alt arbejdet med og omkring det banebrydende, højteknologiske F-35-kampfly er særligt beskyttet. Samtidigt er der krav til anvendelse af originale reservedele og afrapportering af servicearbejde. De danske virksomheder skal også være særligt opmærksomme, hvis de vælger at anvende underleverandører.

 

For Gorms Køleservice har det været en stor mundfuld. Virksomheden består af direktør og kølemontør Gorm Schmidt Knudsen, to svende og en lærling.

 

Diplomoverrækkelse ifm rammeaftale

 

"Der skal ikke være tvivl om, at det har kostet blod, sved og tårer. Og jeg har da også været ved at kaste håndklædet i ringen. Jeg skrev på et tidspunkt til Lockheed Martin, at Gorms Køleservice nok havde tabt kampen til ExoStar (krypteret B2B-portal) på F-35-projektet, men så fik jeg hjælp," fortæller Gorm Schmidt Knudsen, efter han har modtaget PSPn-diplomet.

 

Vigtige partnere – også for Forsvaret

Han har dog også været igennem en proces på cirka tre måneder, der kan vare op til et år, og selvom virksomheden ikke er stor, har Gorm de nødvendige kompetencer og ikke mindst ISO-certificeringer, der skal til for at opfylde Lockheed Martins krav.

 

Det samme gælder for de fire andre nye danske PSPn-virksomheder, der også har fået forsvarsindustrigigantens blå stempel. På nuværende tidspunkt er det svært at sætte kroner og ører på partnerskabsaftalerne, men virksomhederne ser PSPn-netværket som en investering, der kan hjælpe med at fylde ordrebøger fremover.

 

Når man er med i netværket indgår man også i et internationalt samarbejde. Hvis en hollandsk, norsk eller finsk eskadrille deployerer til Danmark, kan også de gøre brug af de danske leverandører ved nedbrud på jordmateriel. Flere af virksomhederne har i forvejen en kundebase udenlands og sigter også mod opgaver i andre lande, der har købt F-35-kampfly.

 

"FMI har ikke noget med kontrakterne at gøre, men vi støtter parterne. Både for at sikre den industrimæssige vinkel i relation til dansk erhvervsliv og forsvarssamarbejdet, og også fordi det giver god mening med stærke lokale leverandører i Danmark. De første fire danske F-35-kampfly er landet i Skrydstrup. Nu skal vi arbejde henimod, at de bliver fuldt operative. Her er de danske virksomheder også vigtige," siger kaptajn Maja Mærkedahl Lilleør, der er sagsbehandler på industrisamarbejde ved F-35-kampflyprogrammet i FMI.

 

**

 

FMI Presse og Kommunikation var til stede på Børsen den 26. juni, da de fem danske virksomheder fik overrakt deres diplomer af Lockheed Martin. Ovenstående reportage bringes nu for første gang i anledning af den officielle F-35-overdragelsen.