nordefco-artikel

Nordisk Forsvarssamarbejde gennem NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation)

Af Forsvarskommandoen

 

Delegationer fra de nordiske lande mødes torsdag og fredag på Kastellet i København for at kickstarte Danmarks formandskab for det nordiske forsvarssamarbejde, Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), som løber i hele 2024.

 

Med Ruslands invasion af Ukraine, og de øgede afledte spændinger i Danmarks nærområde, er det nordiske samarbejde blevet både politisk og militært højaktuelt. Derfor samarbejder de nordiske lande nu i stigende grad om at styrke det operative samarbejde, styrke regionens beredskaber, beskytte kritisk infrastruktur, overvåge Østersøen og Arktis samt udvikle de nordiske forsvarsindustrier.

 

Dansk formandskab

’Kick-off’ for det danske formandskab igangsætter arbejdet med de danske prioriteter for NORDEFCO i 2024.

 

På det militære område indebærer det blandt andet konkrete indsatser for at styrke den nordiske operative koordination under et fælles forsvarskoncept, udvikle fælles træning og øvelser og øge samarbejdet på det forsvarsindustrielle område.

 

Resultatet skal være et mere operativt NORDEFCO, som i højere grad synkroniserer de nordiske landes militære aktiviteter, så man udnytter alle landes kapaciteter bedst muligt i opgaveløsningen i hele Norden.

 

I juni måned præsenterede de nordiske forsvarsministre en fælles ’Vision 2030’ for forsvarssamarbejdet, og det er nu det danske formandskabs rolle at påbegynde realiseringen af visionens mål, der bidrager til at styrke hele Nordens forsvarsprofil.

 

En ny æra for nordisk forsvarssamarbejde

Med forventningen om at alle nordiske lande i løbet af 2024 vil være NATO-mellemmer, er Danmarks formandsskabsperiode også starten på en ny æra i nordisk forsvarssamarbejde. Den indtræder efter Finlands optagelse i NATO i april 2023, og når Sverige efter al forventning bliver optaget i 2024.

 

Med alle nordiske lande som NATO-allierede vil mulighederne for nordisk samarbejde på forsvarsområdet blive styrket markant og øge mulighederne for koordinerede nordiske aktiviteter i NATO regi.

 

En gennemgående prioritering for arbejdet under det danske formandskab er at justere de nordiske forsvars processer til NATOs processer.

 

Fire pejlemærker

For FMI’s vedkommende vil der være fire pejlemærker i fokus i løbet af formandsskabet.

De fire pejlemærker er:

 

 • Output af strategisk screening
  Etablering af grundlaget for anskaffelser af strategisk betydning for forsvaret, i en nordisk ramme.

 • Styrket industri og forsyningssikkerhed
  Skabe en ramme for sikker adgang til materiel af strategisk betydning i Norden således, at strategiske ambitioner i NORDEFCO vision 2023 er realiserbare.

 • Understøtte NORDEFCO operative behov pba. NORDEFCO vision 2023
  Styrket evne til et effektivt operativt samarbejde blandt de nordiske lande i lyset af den nye sikkerhedspolitiske situation og de nordiske landes kommende rolle i regi af NATO.

 • Alignment med NATO
  Ved at aligne NORDEFCO Cooperation Area Armaments (COPA ARMA) aktiviteter op mod NATO vil de nordiske landes engagement i NATO kunne optimeres og bedre understøtte den større vægt, som den nordiske region vil have med svensk indtræden i NATO.

NORDEFCO

NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) består af de fem nordiske lande: Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland.

 

NORDEFCO blev oprettet i 2009, hvor det samlede og erstattede en række tidligere samarbejdsfora (NORDAC, NORDCAPS og NORDSUP).

 

I 2024 har Danmark formandskabet, som årligt roterer mellem medlemmerne (med undtagelse af Island).

 

Med nyligt finsk NATO-medlemsskab og forventningen om Sveriges optagelse i NATO i 2024 har de nordiske landes ledere besluttet at styrke og synkronisere forsvarssamarbejdet yderligere.

 

Formålet er at styrke nordisk samarbejde, herunder styrket operativt samarbejde, militær træning og aktiviteter, militær forsyningssikkerhed og beskyttelse af kritisk infrastruktur.