Danmark bliver partnerland med USA i Security of Supply Arrangements (SOSA)

Danmark underskriver Security of Supply Arrangements-aftale med USA. Foto: FMI

Aftalen blev beseglet i dag i forbindelse med forsvarskonferencen DDAC (Danish Defence Annual Conference), som foregik i Aalborg. USA var repræsenteret ved ambassadør til Danmark, hans excellence Alan Leventhal, mens underskriften på Danmarks vegne blev sat af chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indløbsstyrelse (FMI), generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen.


Som partnerland kan Danmark bede om at få prioritet, når man ønsker at handle med et amerikansk firma. Det amerikanske forsvar har en lovmæssig ret til at diktere USA’s industri, hvem man skal lade komme først til produktionsbåndet. Det betyder, at hvis den amerikanske regering anerkender en dansk anmodning, vil den givne anskaffelse gå hurtigere.


Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen udtaler:

 

”Det glæder mig, at Danmark er en ud af blot 12 nationer, som USA har indgået en SOSA-aftale med. Aftalen understreger det nære og gode samarbejde, vi har med USA som vores vigtigste allierede og styrker vores allerede tætte forsvarsindustrielle relationer. Samtidig er det et klart bevis på, at danske og amerikanske virksomheder er en vigtig del af vores fælles sikkerhed. Aftalen er ligeledes vigtig for dansk forsvarsindustri, og mulighederne for danske virksomheders yderligere integration i amerikanske forsyningskæder.”


Chef for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen udtaler:

 

”Betydningen af forsyningssikkerhed er kæmpestor i den virkelighed, vi er i. Det viste Covid-19, og det viser situationen efter Ruslands invasion af Ukraine. Der er sårbarhed i forsyningskæderne, og SOSA-aftalen er et nyt, vigtigt værktøj til forsvaret. Samtidig kan aftalen komme dansk industri til nytte,” siger Kim Jesper Jørgensen og fortsætter:

 

”Danske virksomheder er ikke store i sammenligning med den amerikanske industri, men de er stærke på en række nicheområder, og SOSA trækker også virksomhederne tættere på det amerikanske forsvar.”

Security of Supply Arrangements (SOSA)

En SOSA er en aftale, som den amerikanske regering kan indgå med et partnerland om at sikre gensidig, prioriteret støtte. SOSA etablerer en formaliseret proces, hvor en part kan anmode om prioriteret af kontrakter, underkontrakter samt indkøbsordrer for at imødekomme behov i forbindelse med nationalt forsvar. Støtte kan anmodes af både stat og industri og er ikke begrænset til kriser, nødsituationer eller krig.

 

Danske virksomheder er ikke lovmæssigt forpligtet til at yde støtte til USA på foranledning af den danske stat. Omvendt er alle virksomheder på amerikansk jord forpligtet til at efterkomme de prioriteter, det amerikanske forsvarsministerium måtte udstikke på vegne af et SOSA-partnerland.